Danh sách Tutorial

[PostgreSQL] Tìm hiểu và sử dụng NATURAL JOIN


NATURAL JOIN cũng là một khái niệm ít người biết đến khi học về SQL. Nó là 1 loại JOIN ít được sử dụng trong câu SQL. Tuy nhiên PostgreSQL hỗ trợ nó. Vì vậy ta hãy tìm hiểu về loại join này nhé!

Cú pháp lệnh của NATURAL JOIN

SELECT
    *
FROM Table_A
NATURAL [INNER, LEFT, RIGHT] JOIN Table_B;

Từ cú pháp lệnh chúng ta dễ dàng nhận thấy không còn chỉ định mệnh đề điều kiện ON để join giữa các bảng với nhau như INNER JOIN hay LEFT JOIN. Thay vào đó nó sẽ tự liên kết thông qua các cột có tên giống nhau. Vì vậy không nên đặt tên cột giống nhau giữa các bảng mà giữa chúng không có liên kết dữ liệu.

Ví dụ về sử dụng NATURAL JOIN

Dữ liệu của bảng categories

Dữ liệu của bảng products

Sử dụng NATURAL JOIN để liên kết dữ liệu giữa 2 bảng này

SELECT
   *
FROM
   products
NATURAL JOIN categories;

Kết quả chúng ta có kết quả liên kết dữ liệu giữa 2 bảng thông qua cột category_id.

Nguồn: vinasupport.com

 

SHARE

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web