Danh sách Tutorial

Export dữ liệu ra file CSV trên PostgreSQL


Trong hướng dẫn trước, chúng tôi đã chỉ cho bạn cách nhập dữ liệu từ tệp CSV vào bảng. Bài viết này là thực hiện ngược lại là export dữ liệu từ bảng ra file CSV.

Export dữ liệu 1 bảng PostgreSQL ra CSV bằng câu lệnh sql COPY

Đầu tiên là chúng ta kiểm tra dữ liệu trong bảng của chúng ta. Câu lệnh sau lấy dữ liệu từ bảng employee.

SELECT * FROM employee;

Sau đó chúng ta sử dụng câu lệnh COPY cho phép bạn xuất dữ liệu từ bảng sang file CSV ở đường dẫn là /tmp/employee.csv

COPY persons TO '/tmp/employee.csv' DELIMITER ',' CSV HEADER;

Trường hợp bạn muốn chỉ định chỉ 1 số côt, ví dụ name, email được export ra thôi. Thì sử dụng command sau:

COPY persons(name, email) TO '/tmp/employee.csv' DELIMITER ',' CSV HEADER;

Xuất dữ liệu từ bảng sang tệp CSV bằng lệnh \copy

Trên psql console cũng hỗ trợ lệnh \copy để export dữ liệu từ một bảng ra file csv.  Để sử dụng lệnh \copy, bạn cần có đủ quyền để truy cập tới console sử dụng psql command.

Kết nối tới PostgreSQL console thông qua psql và chạy câu lệnh sau:

\copy (SELECT * FROM employee) to '/tmp/employee-2.csv' with csv

Việc sử dụng command qua psql chạy rất nhanh.

Nguồn: vinasupport.com

SHARE

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web