Danh sách Tutorial

[PostgreSQL] Lệnh DELETE – Lệnh xóa dữ liệu (DELETE Query)


Để xóa dữ liệu của bảng trong PostgreSQL, chúng ta sử dụng lệnh SQL là DELETE – Là 1 trong 4 lệnh cơ bản của SQL. Tutorial này sẽ hướng dẫn cách chúng ta sử dụng DELETE Query trong PostgreSQL Database.

Cú pháp lệnh SQL DELETE trong PostgreSQL

[ WITH [ RECURSIVE ] with_query [, ...] ]
DELETE FROM [ ONLY ] table_name [ * ] [ [ AS ] alias ]
[ USING using_list ]
[ WHERE condition | WHERE CURRENT OF cursor_name ]
[ RETURNING * | output_expression [ [ AS ] output_name ] [, ...] ]

 

Xóa dữ liệu trong bảng với sử dụng DELETE

Ví dụ ta có bảng groups với dữ liệu hiện tại như sau:

Giờ chúng ta xóa bản ghi có group_id = 7 bằng câu lệnh SQL DELETE như sau:

DELETE FROM groups WHERE group_id = 7;

 

Xóa toàn bộ dữ liệu của 1 bảng

Để xóa toàn bộ dữ liệu của 1 bảng hãy loại bỏ mệnh đề điều kiện WHERE trong câu sql

Ví dụ xóa toàn bộ dữ liệu của bảng groups ở trên

DELETE FROM groups;

Nguồn: vinasupport.com

SHARE

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web