Danh sách Tutorial

[PostgreSQL] Chỉnh sửa (Alter) Database


Sau khi đã tạo database trong PostgreSQL, nếu muốn chỉnh sửa thông tin của Database chúng ta sử dụng lệnh SQL là ALTER trong PostgreSQL để thực hiện.

Đổi tên (rename) database

  
ALTER DATABASE <old_database> RENAME TO <new_database>;

Với:

  • <old_database>: Tên của database cũ
  • <new_database>: Tên của database mới

Thay đổi owner (chủ sở hữu – User quản lý database)

ALTER DATABASE <database> OWNER TO <new_onwer>;
  • <database>: là database cần thay đổi user quản lý
  • <new_onwer>: Là tên của user mới sẽ quản lý của database

Thay đổi Tablespace

ALTER DATABASE <database> SET TABLESPACE <new_tablespace>;
  • <new_tablespace>: tablespace mới

Ngoài ra, nếu sử dụng công cụ quản lý PgAdmin4, để chỉnh sửa database hiện có thì chỉ cần kích chuột phải vào database cần chỉnh sửa, chọn [ Properties ]

Chinh sua - Alter Database

SHARE

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web