Database

Fix lỗi “PANIC : replication checkpoint has wrong magic” trên PostgreSQL

Hôm nay server mất điện đột ngột. Và sau khi có điện thì mình lại không thể khởi động lại được dịch vụ PostgreSQL. Check log thì gặp lỗi “PANIC : replication checkpoint has wrong magic“. Nguyên nhân Lỗi này là do server hoạt động không ổn định có thể là do dừng đột ngột […]

Export dữ liệu ra file CSV trên PostgreSQL

Trong hướng dẫn trước, chúng tôi đã chỉ cho bạn cách nhập dữ liệu từ tệp CSV vào bảng. Bài viết này là thực hiện ngược lại là export dữ liệu từ bảng ra file CSV. Export dữ liệu 1 bảng PostgreSQL ra CSV bằng câu lệnh sql COPY Đầu tiên là chúng ta kiểm […]

Import file CSV vào PostgreSQL Database

Hầu hết hệ quản trị CSDL đều hỗ trợ import dữ liệu từ file CSV vào database. Tất nhiên là bạn cũng phải tuân theo các quy tắc mà chúng quy định. Bài viết dưới đây trên vinasupport.com sẽ hướng dẫn các bạn import dữ liêu trong file CSV một cách dễ dàng nhất. Bước […]

Hiển thị kích thước các bảng trên PostgreSQL Database

Hôm nay lại gặp vấn đề database của dự án sử dụng PostgreSQL phình to bất thường. Vì vậy dựa trên kinh nghiệm xử lý vấn đề này trên MySQL mình đã tìm kiếm câu lệnh để lấy kích thước, size của các bảng trong PostgreSQL Database để thu hẹp phạm vi điều tra vấn […]

Tìm kiếm và log câu SQL bị chậm trên PostgreSQL

Hiện PostgreSQL đang dần trở lên phổ biến và sử dụng rộng rãi trong các hệ thống Web, phần mềm,… PostgreSQL có năng lực xử lý dữ liệu rất tốt. Tuy nhiên với những câu lệnh SQL không thực sự tối ưu nó cũng sẽ thực thi mất rất nhiều thời gian. Nếu vấn đề […]

Cách chuyển Collation của toàn bộ bảng về utf8_unicode trên MySQL và MariaDB

Bài toán đặt ra là vô tình chúng ta đã tạo và sử dụng bảng CSDL với chuẩn Collation và Character Set mặc định hoặc khác utf8. Như trường hợp mình có tạo WordPress trên docker sử dụng MySQL thì nó mặc định default là: latin1 Tuy nhiên nếu bạn đang tạo 1 website sử […]

Fix lỗi “no matching manifest for linux/arm64/v8 in the manifest list entries”

Trên Macbook M1, khi chạy lệnh pull mysql lastest hoặc chạy composer up với service là mysql bạn sẽ gặp lỗi bên dưới: [+] Running 0/1 ⠏ phimhh3d_mysql Pulling 3.9s no matching manifest for linux/arm64/v8 in the manifest list entries Nguyên nhân là không tìm thấy bản mysql phù hợp cho chịp Apple Silicon trên […]

Tạo và quản lý Event Scheduler trong MySQL / MariaDB

Chúng ta đã khá quen thuộc với Cron Job trên Linux hoặc Task Scheduler trên Windows. Ở hệ quản trị CSDL MySQL/MariaDB cũng có 1 tính năng như vậy gọi là Event Scheduler. Chức năng chạy nền này sẽ giúp chúng ta thực hiện các nhiệm vụ theo 1 lịch trình đã định sẵn. Bây […]

Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên MacOS

Trong bài viết này, vinasupport.com sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt MongoDB trên MacOS một cách đơn giản nhất qua Homebrew cho cả chip Intel và M1. Cài đặt Homebrew Chúng ta sẽ cài đặt qua Homebrew nên chúng ta cần cài đặt Homebrew trước Homebrew yêu cầu phải có xcode command-line tools nên […]

Lấy danh sách các cột của một bảng trong PostgreSQL

Câu lệnh SQL sau sẽ giúp các bạn lấy danh sách các cột (column) trong 1 bảng của PostgreSQL 1 cách dễ dàng. VD: Lấy danh sách các cột trong bảng hr_employee của addon hr trong CRM odoo. select c.column_name, c.data_type, pgd.description from pg_catalog.pg_statio_all_tables as st inner join pg_catalog.pg_description pgd on ( pgd.objoid = st.relid […]