Hướng dẫn cài đặt PostgreSQL 10 và công cụ quản lý pgAdmin 4


Nhóm phát triển “PostgreSQL Global Development” đã chính thức giới thiệu bản PostgreSQL 10 vào ngày 05/10/2017. Bản phát hành thứ 10 của PostgreSQL  bao gồm những cải tiến đáng kể về Table Partitioning, cải thiện truy vấn trùng lặp, Logical Replication…

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt PostgreSQL và công cụ quản lý pgAdmin trên HDH Windows và Linux (Ubuntu).

1. Cài đặt PostgreSQL trên Windows

– Thông tin tương thích của PostgreSQL với các phiên bản Windows

PostgreSQL Version 64 Bit Windows Platforms 32 Bit Windows Platforms
10 2016, 2012 R2 & R1, 2008 R2, 7, 8, 10 2008 R1, 7, 8, 10
9.6 2012 R2 & R1, 2008 R2, 7, 8, 10 2008 R1, 7, 8, 10
9.5 2012 R2 & R1, 2008 R2 2008 R1

– Download PostgreSQL tại đây: https://www.postgresql.org/download/windows/

Download file cài đặt của PostgreSQL về, và thực hiện theo hướng dẫn…

2. Cài đặt PostgreSQL trên Linux (Ubuntu)

PostgreSQL 10 hiện đã hỗ trợ các bản phân phối Linux như sau:

 • BSD
  • FreeBSD
  • OpenBSD
 • Linux
  • Red Hat family Linux (including CentOS/Fedora/Scientific/Oracle variants)
  • Debian GNU/Linux and derivatives
  • Ubuntu Linux and derivatives
  • SuSE and OpenSuSE
  • Other Linux
 • Solaris

Để cài đặt PostgreSQL trên Ubuntu các bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Thiết lập PostgreSQL Apt Repository

Tạo file /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list với nội dung như sau:

deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ zesty-pgdg main

Hoặc chạy command bên dưới, chú ý version của Ubuntu

# Ubuntu 14.04: 
sudo add-apt-repository 'deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ trusty-pgdg main'

# Ubuntu 16.04: 
sudo add-apt-repository 'deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ xenial-pgdg main'

#Ubuntu 17.04: 
sudo add-apt-repository 'deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ zesty-pgdg main'

Bước 2: Import repository key,

wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | \
 sudo apt-key add -

Bước 3: Cập nhật lại danh sách Packages của Ubuntu và cài đặt PostgreSQL 10

sudo apt-get update
sudo apt-get install postgresql-10

Chọn [Y] và chờ quá trình cài đặt kết thúc.

Bước 4: Xác nhận PostgreSQL đã được cài đặt thành công, sử dụng command sau đây:

sudo service postgresql status

3. Cài đặt pgAdmin 4 trên Linux (Ubuntu)

pgAdmin 4 là phần mềm Client cho PostgreSQL, phiên bản mới nhất hiện tại là pgAdmin 4, các bạn có thể download phiên bản mới nhất tại đây: https://www.pgadmin.org/download/pgadmin-4-python-wheel/

Bước 1: Để cài đặt pgAdmin 4 trên ubuntu các bạn thực hiện lần lượt command sau:

sudo apt-get install virtualenv python3-pip libpq-dev python3-dev
cd
virtualenv -p python3 pgadmin4
cd pgadmin4/
source bin/activate
pip3 install https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/v2.1/pip/pgadmin4-2.1-py2.py3-none-any.whl

Bước 2: Thay đổi config

Tạo file: lib/python3.5/site-packages/pgadmin4/config_local.py có nội dung như sau:

import os
DATA_DIR = os.path.realpath(os.path.expanduser(u'~/.pgadmin/'))
LOG_FILE = os.path.join(DATA_DIR, 'pgadmin4.log')
SQLITE_PATH = os.path.join(DATA_DIR, 'pgadmin4.db')
SESSION_DB_PATH = os.path.join(DATA_DIR, 'sessions')
STORAGE_DIR = os.path.join(DATA_DIR, 'storage')
SERVER_MODE = False

Bước 3: Để khởi động pgAdmin 4 chạy command sau:

python3 lib/python3.5/site-packages/pgadmin4/pgAdmin4.py

Truy cập địa chỉ: http://127.0.0.1:5050 để truy cập vào trang quản lý của pgAdmin 4

Bản quyền thuộc về vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web