Danh sách Tutorial

[PostgreSQL] Tìm hiểu và sử dụng CROSS JOIN


Khái niệm CROSS JOIN có lẽ ít người biết và thực sự nó cũng rất ít được sử dụng. Chúng ta xem ví dụ sau:

Từ hình ảnh trên thì với mỗi phần tử của bảng A thì sẽ liên kết với tất cả các phần tử của bảng B. Vậy chúng ta có tổng cộng 2×3=6 bản ghi sẽ được hiển thị.

Cú pháp lệnh của CROSS JOIN

SELECT
    *
FROM Table_A
CROSS JOIN Table_B;
Hoặc
SELECT
    *
FROM Table_A, Table_B;
Hoặc có thể sử dụng INNER JOIN như sau:
SELECT
    *
FROM Table_A
INNER JOIN Table_B ON TRUE;

Sử dụng CROSS JOIN

Chúng ta thử xem xét ví dụ sau:

Bảng groups với dữ liệu như sau:

Bảng users với dữ liệu như sau:

Giờ chúng ta sử dụng CROSS JOIN để liên kết dữ liệu giữa 2 bảng bằng câu SQL sau:

SELECT
    u.username, g.group_name
FROM users as u
CROSS JOIN groups as g
ORDER BY u.username;

Kết quả:

Nguồn: vinasupport.com

 

 

SHARE

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web