Lập trình

Học lập trình online thông qua các bài viết, tutorial, chia sẻ kinh nghiệm về lập trình cho các ngôn ngữ như PHP, Java, Python, Ruby, Shell Script, Perl

Thay đổi đường dẫn thư mục upload của WordPress

Thư mục upload mặc định khi cài đặt của wordpress ở đường dẫn <web_root>/wp-content/uploads. Bạn có thể thay đổi đường dẫn thư mục này rất đơn giản bằng cách sửa file wp-configs.php Thêm tham số vào file wp-configs.php (Nên để trước dòng comment That’s all stop editing!) define( ‘UPLOADS’, ‘uploads’ ); /* That’s all, stop […]

Cách sử dụng $_SESSION trên WordPress

Dù được viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP, nhưng mặc định WordPress không sử dụng Session mặc định của PHP. Tất cả trạng thái đăng nhập của User đều được sử dụng thông qua Cookie. Tuy nhiên nếu bạn là 1 lập trình viên PHP, chắc hẳn bạn đã quen với sự tiện lợi […]

Tạo một thông báo / notice trong WordPress Admin

Mục đích của bài viết này là chúng ta sẽ tạo ra 1 thông báo trên trang admin giống như sau: Đây là 1 thông báo sẽ được hiển thị ở trang quản trị, để hiển thị nó chúng ta can thiệp vào hook admin_notices add_action( ‘admin_notices’, function () { echo ‘<div class=”notice notice-success is-dismissible”> […]

[Shell Script] Rename / Đổi tên hàng loạt file trong 1 thư mục

Để đổi tên 1 loạt các file trong 1 thư mục sử dụng Shell Script, chúng ta viết 1 file rename-files.sh có nội dung như sau: #! /bin/sh # # Rename Multifiles MEDIA_DIR=’/Users/vinasupport/Movies’ NO=1 # Excecute cd $MEDIA_DIR for file in *.mp4; do if [[ $NO == 100 ]] then break fi mv “$MEDIA_DIR/$file” “/$MEDIA_DIR/video_$NO.mp4” […]

Lưu lại lịch sử thay đổi của field trên Odoo sử dụng Tracking

Trong hệ quản trị phần mềm, việc lưu lại lịch sử thay đổi của dữ liệu là vô cùng quan trọng. Nó giúp chúng ta phục hồi, hoặc điều tra vấn đề khi gặp 1 sự cố về thay đổi dữ liệu 1 cách bất thường. Việc lưu lại lịch sử dữ liệu giúp chúng […]

Laravel Seeding là gì? Đồng bộ dữ liệu dùng Database: Seeding

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về Laravel Migration, được sử dụng để nghĩa cấu trúc và tạo cấu trúc các bảng và các cột CSDL, mối quan hệ giữa các bảng, index… Ở bài viết này, chúng ta tìm hiểu 1 tính năng gọi là Laravel Database Seeding, nó được sử dụng […]

Lấy thông tin User đang đăng nhập trên Laravel

Trong bài viết này của series lập trình Laravel của vinasupport.com, chúng tôi xin giới thiệu 2 cách lấy thông tin người dùng (Laravel User) sau khi đã đăng nhập vào trang Login của Laravel. Để xây dựng trang login của Laravel, các bạn vui lòng tham khảo bài viết sau: Giởi thiệu và hệ […]

Lấy ảnh từ clipboard vào HTML bằng Javascript

Các dữ liệu khi chúng ta copy sẽ được lưu vào tính năng clipboard của Hệ điều hành. Sử dụng Clipboard API của Javascript giúp chúng ta lấy các dữ liệu từ clipboard. Ở đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn lấy dữ liệu ảnh được screenshot vào file văn bản HTML Truy xuất […]

Tính khoảng thời gian giữa 2 datetime trong Python

Đây là bài toán khá phổ biến trong lập trình Python! Sau đây là cách xử lý của vinasupport.com nhé! Đầu tiên chúng ta sử dụng thư viện datetime của Python để tính ra tổng số giây giữa 2 khoảng thời gian: from datetime import datetime first = datetime(2022, 3, 5, 23, 8, 15) end […]

Encode và Decode mã hóa Base64 sử dụng Python

Đợt này mình đang có dự án sử dụng base64 để mã hóa token, để gửi tới API. Nên mình xin chia sẻ cách mã hóa base64 sử dụng ngôn ngữ lập trình Python. Base64 là gì? Mã hóa Base64 là một loại mã hóa byte thành ký tự ASCII và ngược lại. Tên của […]