Lập trình

Học lập trình online thông qua các bài viết, tutorial, chia sẻ kinh nghiệm về lập trình cho các ngôn ngữ như PHP, Java, Python, Ruby, Shell Script, Perl

[Python] Chèn ảnh vào file excel sử dụng Openpyxl

Để thêm hình ảnh vào file excel sử dụng Python khá dễ dàng với thư viện Openpyxl. Đây là thư viện xử lý file excel tốt nhất mà mình đang sử dụng. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé! Cài đặt module Openpyxl Để có thể thêm hình ảnh vào file excel các […]

Lấy danh sách các tháng giữa 2 khoảng thời gian trong python 3

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy list các tháng giữa 2 date cho trứơc, hoặc các tháng trong năm trong Python 3: Lấy danh sách các tháng giữa 2 khoảng thời gian Đầu tiên mình tạo 1 file Datetime Helper có nội dung như sau: from datetime import datetime from dateutil.rrule […]

Thêm Menu vào trang quản trị Admin của WordPress

Để thêm một Menu vào trang quản trị Admin của WordPress các bạn thêm một action admin_menu như sau: // Admin Menu add_action(‘admin_menu’, function (){ // Register Coupon Manager Page add_menu_page( __( ‘Coupon Manager’, ‘coupon-manager’ ), ‘Coupon Manager’, ‘manage_options’, ‘admin.php?page=coupon-manager’, ‘couponManagerPage’, ‘src/icon.png’, 6 ); }); // Function function couponManagerPage(){ echo “Coupon Page Manager”; } Trong […]

Nhúng file JS vào trang quản trị Admin trên WordPress

Để nhúng file js (javascript, jquery) vào trang quản trị admin của WordPress, chúng ta thêm một action vào admin_enqueue_scripts như sau: Trong file functions.php ở thêm wordpress, hoặc bất cứ file nào mà code có thể chạy được qua, chúng ta thêm đoạn code sau: add_action(‘admin_enqueue_scripts’, function (){ wp_enqueue_script(‘custom_admin_script’, plugin_dir_url(__FILE__) . ‘/js/custom-admin-script.js’); }); Nó […]

[Shell Script] Replace chuỗi trong 1 file sử dụng bash script

Trong trường hợp bạn muốn thay thế một chuỗi ký tự trong 1 file, thường chúng ta sẽ mở nó vào với 1 trình soạn thảo text editor như notepad++, vs code… Sau đó dùng chức năng replace chuỗi mà công cụ cung cấp. Tuy nhiên nếu nó là 1 file nặng vài chục mb […]

Lấy thông tin địa điểm Lat & Lon sử dụng Javascript / PHP / Python

Một trong những ứng dụng web thường được phát triển đó là Ứng dụng bản đồ (map), như cung cấp thông tin địa điểm, tracking hàng hoá, tìm kiếm địa điểm, … Trong bài viết này vinasupport.com sẽ hướng dẫn các bạn một thể kiến thức Map. Lat và Lon là gì? Lat viết tắt […]

Hướng dẫn cài đặt Ruby on Rails trên Ubuntu 22.04

Sau một thời gian out of date về Ruby nên hôm nay mình đã quay lại với các bài viết về 1 framework cực kỳ nổi tiếng của Ruby là RoR viết tắt của Ruby on Rails. Đầu tiên chúng ta hãy làm học cách cài đặt Ruby On Rails trên Linux, cụ thể là […]

Odoo là gì? Hướng dẫn cài đặt Odoo trên Ubuntu 22.04

Nhân dịp tham gia vào dự án phát triển phần mềm Odoo ERP cho doanh nghiệp, mà tìm trên mạng thấy có quá ít tài liệu, bài viết về Odoo .Nên mình viết bài này, để giúp các bạn overview về odoo – phần mềm thương mại ERP, CRM khá nổi tiếng. Đồng thời bên […]

Phòng tránh SQL Injection khi sử dụng $wpdb trong WordPress

Phương pháp sử dụng SQL Injection là sử dụng đoạn mã SQL không cho phép để khai thác các thông tin trái phép trong CSDL. WordPress cũng không phải là ngoại lệ vì nó sử dụng MySQL làm CSDL. Vậy để phòng tránh SQL Injection trong WordPress chúng ta phải làm thế nào? Ở đây […]

Fix lỗi “InsecureRequestWarning” của requests trên Python

Khi sử dụng thư viện requests của Python 3 để request tới 1 url. Nếu URL mà bạn đang request đến chưa cài đặt chứng chỉ SSL Certificate thì bạn sẽ gặp cảnh báo sau: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made to host ‘vinasupport.com’. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.readthedocs.io/en/1.26.x/advanced-usage.html#ssl-warnings warnings.warn( Vậy […]