Lập trình

Học lập trình online thông qua các bài viết, tutorial, chia sẻ kinh nghiệm về lập trình cho các ngôn ngữ như PHP, Java, Python, Ruby, Shell Script, Perl

Các cách format / định dạng chuỗi trong Python

Sử dụng thành thạo cách format / định dạng chuỗi trong ngôn ngữ lập trình sẽ giúp các bạn nhanh chóng tăng level. Với Python, chúng tôi đã tổng hợp các cách format chuỗi thường được sử dụng nhất ở bài dưới đây. Format chuỗi sử dụng % trên Python Cách phổ biển nhất là […]

Cài đặt và sử dụng Font Awesome trên Laravel

Trên Laravel, ngoài Bootstrap Icon đã được giới thiệu trong bài viết ở đây. VinaSupport xin giới thiệu và hướng các bạn tích hợp bộ font, icon có tên là “Font Awesome” được sử dụng rất phổ biến vào Laravel. Font Awesome là gì? Font Awesome là bộ công cụ phông chữ và biểu tượng […]

Hướng dẫn tích hợp TinyMCE (WYSIWYG Editor) vào Vue 3

Sau khi tham khảo một số bộ soạn thảo WYSIWYG Editor thì mình quyết định chọn TinyMCE vì nó tích hợp vào dự án Vue 3 của mình rất dễ dàng. Ngoài ra kinh nghiệm sử dụng TinyMCE với WordPress, thì mình thấy TinyMCE là một trình soạn thảo khá trực quan, sử dụng dễ […]

Vuetify là gì? Cài đặt và tích hợp Vuetify 3 vào dự án Vue

Sau khi Vuetify 3 hỗ trợ Datatable, chúng tôi tiếp tục viết bài giới thiệu về Vuetify. Một thư viện UI được tích hợp hầu hết trong các dự án Vue hiện nay. Sử dụng Vuetify sẽ giúp các bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian cho việc lập trình. Giới thiệu về Vuetify Vuetify […]

Hướng dẫn cài đặt Java trên Windows và Ubuntu

Để chạy nhiều phần mềm giống như là Tomcat, Jenkins,… bạn cần cài đặt môi trường Java và máy ảo JVM. Vì vậy trong bài viết này trên vinasupport.com mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Java Runtime Environment (JRE) và Java Developer Kit (JDK) sử dụng lệnh APT trên Ubuntu và Windows! […]

Thay đổi đường dẫn thư mục upload của WordPress

Thư mục upload mặc định khi cài đặt của wordpress ở đường dẫn <web_root>/wp-content/uploads. Bạn có thể thay đổi đường dẫn thư mục này rất đơn giản bằng cách sửa file wp-configs.php Thêm tham số vào file wp-configs.php (Nên để trước dòng comment That’s all stop editing!) define( ‘UPLOADS’, ‘uploads’ ); /* That’s all, stop […]

Cách sử dụng $_SESSION trên WordPress

Dù được viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP, nhưng mặc định WordPress không sử dụng Session mặc định của PHP. Tất cả trạng thái đăng nhập của User đều được sử dụng thông qua Cookie. Tuy nhiên nếu bạn là 1 lập trình viên PHP, chắc hẳn bạn đã quen với sự tiện lợi […]

Tạo một thông báo / notice trong WordPress Admin

Mục đích của bài viết này là chúng ta sẽ tạo ra 1 thông báo trên trang admin giống như sau: Đây là 1 thông báo sẽ được hiển thị ở trang quản trị, để hiển thị nó chúng ta can thiệp vào hook admin_notices add_action( ‘admin_notices’, function () { echo ‘<div class=”notice notice-success is-dismissible”> […]

[Shell Script] Rename / Đổi tên hàng loạt file trong 1 thư mục

Để đổi tên 1 loạt các file trong 1 thư mục sử dụng Shell Script, chúng ta viết 1 file rename-files.sh có nội dung như sau: #! /bin/sh # # Rename Multifiles MEDIA_DIR=’/Users/vinasupport/Movies’ NO=1 # Excecute cd $MEDIA_DIR for file in *.mp4; do if [[ $NO == 100 ]] then break fi mv “$MEDIA_DIR/$file” “/$MEDIA_DIR/video_$NO.mp4” […]

Lưu lại lịch sử thay đổi của field trên Odoo sử dụng Tracking

Trong hệ quản trị phần mềm, việc lưu lại lịch sử thay đổi của dữ liệu là vô cùng quan trọng. Nó giúp chúng ta phục hồi, hoặc điều tra vấn đề khi gặp 1 sự cố về thay đổi dữ liệu 1 cách bất thường. Việc lưu lại lịch sử dữ liệu giúp chúng […]