Danh sách Tutorial

[PostgreSQL] Chỉnh sửa (Alter) Tablespace


Sau khi đã tạo Tablespace trong PostgreSQL, để chỉnh sửa Tablespace thì chúng ta sử dụng câu lệnh SQL là: ALTER TABLESPACE

Hiện tại PostgreSQL hỗ trợ chỉnh sửa các thông sau của Tablespace:

 1. Đổi tên Tablespace:
  ALTER TABLESPACE name RENAME TO new_name
 2. Thay đổi user quản lý Tablespace
  ALTER TABLESPACE name OWNER TO { new_owner | CURRENT_USER | SESSION_USER }
 3. Thiết lập các tùy chọn của Tablespace
  ALTER TABLESPACE name SET ( tablespace_option = value [, ... ] )
 4. Khôi phục các tùy chọn của Tablespace
  ALTER TABLESPACE name RESET ( tablespace_option [, ... ] )

Để chỉnh sửa các thông tin của Tablespace, các bạn tham khảo các ví dụ bên dưới:

VD1: Đổi tên Tablespace thành postgresdb

ALTER TABLESPACE pg_vinasupport RENAME TO postgresdb

VD2: Thay đổi user quản lý sang postgres

ALTER TABLESPACE pg_vinasupport OWNER TO postgres

 

SHARE

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web