Danh sách Tutorial

Amazon Web Services


Chuyên mục tổng hợp các bài viết, hướng dẫn sử dụng dịch vụ AWS (Amazon Web Services) gôm các bài hướng dẫn về EC2, VPS, Amazon S3, Route53, RDS...

[AWS] Elastic IP là gì? Tạo và gán Elastic IP cho máy chủ EC2

Khi tạo một máy chủ EC2 trên AWS, bạn sẽ có 1 địa chỉ Public IPv4 được sử dụng để truy cập tới máy chủ đó. Nhưng nếu bạn stop và khởi động lại máy chủ EC2, bạn sẽ bị mất địa chỉ IP trước đó và thay thế bằng một địa chỉ IP mới. […]

Cài đặt AWS CLI trên máy chủ EC2 Linux

AWS CLI – AWS Command Line Interface là bộ công cụ CLI viết bằng ngôn ngữ lập trình Python, được AWS phát triển để quản lý các dịch vụ trên AWS (Amazon Web Services) bằng command. Cacsc bạn có thể cài đặt bộ công cụ AWS CLI này khá dễ dàng với hướng dẫn sau đây: […]

[AWS] Kết nối giữa các máy chủ EC2 trên các Region khác nhau sử dụng Inter-region VPC Peering

Việc kết nối giữa các máy chủ EC2 trên cùng 1 VPC, Region là thực sự rất đơn giản. Nhưng trong các mô hình thiết kế hệ thống AWS (Amazon Web Service), chúng ta bắt gặt các máy chủ EC2 năm ở trên Region khác. Trong một số trường hợp như để giảm thiểu rủi […]

Amazon EC2 là gì? Hướng dẫn tạo máy ảo Amazon EC2 trên AWS

Amazon EC2 là gì? Amazon EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud) là các máy chủ đám mây có khả năng tính toán mở rộng trong môi trường đám mây AWS. Sử dụng Amazon EC2 giúp bạn phát triển và triển khai ứng dụng một cách nhanh chóng hơn, loại bỏ nhu cầu đầu tư vào phần […]

[AWS] Key pairs là gì? Cách tạo Amazon EC2 Key Pairs

Amazon EC2 Key Pairs là gì? Amazon EC2 sử dụng mã hóa công khai để mã hóa và giải mã thông tin đăng nhập. Mã hóa công khai sử dụng 1 public key để mã hóa 1 phần của dữ liệu, giống như là mật khẩu, sau đó người nhận sẽ sử dụng 1 private […]

[AWS] Tìm hiểu về Network ACLs – Một layer bảo mật VPC trong AWS

1. Network ACLs là gì? Network ACLs (Network Access Control List) là một layer tùy chọn cho bảo mật VPC của bạn, hoạt động giống như firewall để điều khiển lưu lượng truy cập ra vào giữa 1 hoặc nhiều subnets. Bạn thiết lập các rule cho Network ACLS giống như cách làm với Security […]

[AWS] Security Group là gì? Hướng dẫn tạo và quản lý Security Group

Security Group là gì? Security Group là một tường lửa ảo (Virtual Firewall) để điều khiển truy cập giữa các EC Instance. Khi khởi tạo 1 instance, bạn cần chỉ ra 1 hoặc nhiều security group. Và sau khi tạo 1 instance bạn có thể thay đổi Security Group đó. Security Group Rules Mặc định […]

[AWS] Subnet là gì? Hướng dẫn tạo Subnet trong VPC

Tiếp tục service về AWS, bài trước mình đã hướng dẫn các bạn tạo VPC – Một đám mây riêng ảo. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu về Subnet, cách tạo 1 subnet trong 1 VPC. Subnet là gì? Subnet, được hiểu là 1 sub network (mạng con ảo). Sau khi tạo 1 VPC, bạn […]

[AWS] VPC là gì? Hướng dẫn tạo VPC – Amazon Virtual Private Cloud

Giới thiệu về Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) Amazon VPC là gì? Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) – Dịch theo nghĩa đen tiếng Việt là “Amazon đám mây riêng ảo”, nơi đây bạn có thể khởi chạy các tài nguyên AWS trong một mạng ảo mà bạn xác định. Bạn có toàn quyền kiểm soát […]

Những giới hạn sử dụng của tài khoản AWS Free Tier

Amazon cho phép chúng ta sử dụng dịch vụ Amazon Web Service (AWS) miễn phí 1 năm thông qua tài khoản AWS Free Tier. Nhưng không phải miễn phí toàn bộ dịch vụ AWS, mà bạn sẽ bị giới hạn chỉ được phép sử dụng 1 số dịch vụ, tài nguyên, thời gian sử dụng. […]