Danh sách Tutorial

[PostgreSQL] Xóa (Drop) database


Để xóa (drop) database trong PostgreSQL chúng ta sử dụng SQL command với cú pháp như bên dưới:

Cú pháp lệnh: 

DROP DATABASE [ IF EXISTS ] <database_name>

Với: <database_name> là tên của database cần xóa

VD: Chúng ta xóa database có tên là mydb

DROP DATABASE mydb;

Chú ý: Trường hợp database đang được sử dụng bởi 1 user thì chúng ta sẽ gặp 1 lỗi như bên dưới:

ERROR: database “mydb” is being accessed by other users
SQL state: 55006
Detail: There is 1 other session using the database.

Khi đó để xóa database, chúng ta cần thực hiện các bước sau đây:

  1. Xóa kết nối tới database cần xóa
  2. Xóa database

Để xóa kết nối tới database cần xóa chúng ta thực hiện SQL command sau:

SELECT
   pg_terminate_backend (pg_stat_activity.pid)
FROM
   pg_stat_activity
WHERE
   pg_stat_activity.datname = 'mydb';

Sau đó chạy lại SQL command DROP DATABASE

DROP DATABASE mydb;

 

SHARE

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web