Danh sách Tutorial

[PostgreSQL] Liên kết dữ liệu sử dụng UNION


UNION sẽ kết hợp dữ liệu trả về của 2 hay nhiều câu SELECT. Với điều kiện là chúng có cùng cột và cùng tên các cột trả về.

Cú pháp lệnh của UNION

SELECT
    column_1,
    column_2
FROM
    Table_A
UNION
SELECT
    column_1,
    column_2
FROM
    Table_B;

Ví dụ về sử dụng UNION

Giả sử chúng ta có dữ liệu của bảng User như sau:

Yêu cầu: Lấy dữ liệu của user có user_id bằng 1 và 3

Thông thường chúng ta sẽ sử dụng câu query sau:

SELECT * FROM users WHERE user_id = 1 or user_id = 3;

Nhưng chúng ta có thể tách thành 2 câu query và sử dụng UNION để combine kết quả

SELECT * FROM users WHERE user_id = 1
UNION
SELECT * FROM users WHERE user_id = 3;

Kết quả:

Nguồn: vinasupport.com

SHARE

Có 2 bình luận trong bài viết “[PostgreSQL] Liên kết dữ liệu sử dụng UNION”

  1. thang

    Điều kiện để union giữa 2 hay nhiều câu lệnh SELECT thiếu, cần sửa lại.
    Link tham khảo: https://www.postgresqltutorial.com/postgresql-union/

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web