Tổng hợp các câu SQL Query và Command hữu ích của PostgreSQL


Dưới đây là danh sách các câu SQL Querycommand line hữu ích mà vinasupport đã tổng hợp được:

Tổng hợp các câu SQL Query hữu ích của PostgreSQL

– Hiển thị danh sách column của 1 bảng

SELECT * FROM information_schema.columns
WHERE 
  table_schema = 'your_schema'
    AND 
  table_name  = 'your_table'

– Hiển thị câu SQL đang chạy (Từ phiên bản 9.2 tới mới nhất)

SELECT 
 pid, age(clock_timestamp(), query_start), usename, query 
FROM pg_stat_activity 
WHERE 
 query != '<IDLE>' 
  AND 
 query NOT ILIKE '%pg_stat_activity%' 
ORDER BY query_start desc;

– Hiển thị câu SQL đang chạy (Từ phiên bản 9.2 trở về trước)

SELECT 
 procpid, age(clock_timestamp(), query_start), usename, current_query 
FROM pg_stat_activity 
WHERE 
 current_query != '<IDLE>' 
  AND 
 current_query NOT ILIKE '%pg_stat_activity%' 
ORDER BY query_start desc;

– Hiển thị danh sách users

select * from pg_user;

– Hiển thị danh sách database name và kích thước của chúng

select 
 datname, pg_size_pretty(pg_database_size(datname))
from pg_database
order by pg_database_size(datname) desc;

– Sleep 1 khoảng thời gian

SELECT pg_sleep(10);

 

Tổng hợp các command line hữu ích của PostgreSQL

– Kết nối hoặc chuyển đổi database

postgres-# \connect (or \c) template1
You are now connected to database "template1" as user "postgres".

– Hiển thị thông tin version của PostgreSQL

su - postgres -c 'psql -d template1 -c "select version();"'

Đang cập nhật…

Nếu các bạn có câu lệnh SQL Query hoặc command gì hay của PostgreSQL thì chia sẻ ở phần bình luận bên dưới nhé!

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web