Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên MacOS


Trong bài viết này, vinasupport.com sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt MongoDB trên MacOS một cách đơn giản nhất qua Homebrew cho cả chip Intel và M1.

Cài đặt Homebrew

Chúng ta sẽ cài đặt qua Homebrew nên chúng ta cần cài đặt Homebrew trước

Homebrew yêu cầu phải có xcode command-line tools nên chúng ta chạy lệnh sau:

xcode-select --install

Say đó cài Homebrew bằng lệnh sau:

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

Cài đặt MongoDB trên MacOS

Bây giờ cài MongoDB bằng lệnh sau:

brew tap mongodb/brew
brew install mongodb-community@6.0

Ở đây chúng tôi cài phiên bản mongodb phiên bản community 6.0, bạn có thể chỉ định version khác bằng việc thay 6.0 thành 5.0, 4.0

Kiểm tra version mongodb vừa cài đặt:

mongod --version

Một số lệnh quản lý MongoDB trên MacOS

Khởi động / Dừng / Khởi động lại MongoDB

brew services start mongodb-community@6.0

Hoặc

brew services start mongodb/brew/mongodb-community

Bạn thay start bằng  stop hoặc restart nếu muốn dừng hoặc chạy lại.

Chạy trực tiếp MongoDB không cần một service

mongod --config /opt/homebrew/etc/mongod.conf

Chạy Mongo Shell

Cài đặt Mongo Shell bằng lệnh

brew install mongodb-community-shell

Truy cập vào môi trường dong lệnh của mongo

mongo

Hiển thị danh sách database

show dbs

Cấu hình kết nối MongoDB bằng PHP từ MAMP

Đầu tiên bạn cần cài mongo extension

pecl channel-update pecl.php.net
pecl install mongodb

Sửa file php.ini rồi thêm đoạn sau:

extension=mongodb.so

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

Có 2 bình luận trong bài viết “Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên MacOS”

  1. han

    khi mình nhập lệnh này ” brew tap mongodb/brew”
    thì nó hiện “zsh: command not found: brew” là bị thì vậy ạ

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web