Danh sách Tutorial

[PostgreSQL] Tìm hiểu và sử dụng LEFT JOIN


LEFT JOIN trong PostgreSQL thì dữ liệu liên kết từ 2 hoặc nhiều bảng thông qua khóa ngoại. Dữ liệu ở bảng bên trái sẽ được lấy ra đầy đủ, còn bảng bên phải trường hợp không có dữ liệu tương ứng với bảng bên trái thì sẽ hiển thị dữ liệu null.

Cú pháp lệnh của LEFT JOIN

SELECT
Table_A.pk_column,
Table_A.columns,
Table_B.pk_column,
Table_B.columns
FROM 
Table_A
LEFT JOIN 
Table_B ON Table_A.pk_column = Table_B.fk_column;

Ví dụ về sử dụng LEFT JOIN

Giả sử chúng ta có 2 bảng employeecompany có cấu trúc và mối quan hệ như bên dưới:

Dữ liệu của bảng employee:

Dữ liệu của bảng company:

Yêu cầu: Lấy thông tin nhân viên bao gồm tên nhân viên, vị trí, lương và tên công ty.

Chúng ta sử dụng câu lệnh sql sau:

SELECT e.fullname, e.position, e.salary, c.name
FROM employee as e
LEFT JOIN company as c ON e.company_id = c.company_id

Kết quả: 4 nhân viên từ 13 -> 16, thì không có dữ liệu về công ty nên hiển thị là null

Nguồn: vinasupport.com

 

SHARE

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web