Danh sách Tutorial

[PostgreSQL] Xóa (Drop) Tablespace


Để xóa Tablespace trong PostgreSQL chúng ta sử dụng SQL command là: DROP TABLESPACE với cú pháp như bên dưới

Syntax:

DROP TABLESPACE [ IF EXISTS ] <tablespace>

Với:

  • <tablespace>: Tên của Tablespace cần xóa

VD: 

DROP TABLESPACE <pg_vinasupport>;

Chú ý: Trường hợp khi xóa Tablespace mà gặp phải lỗi như sau:

[Err] ERROR: tablespace “pg_vinasupport” is not empty

Nguyên nhân là đang có 1 database lưu trữ trên tablespace này. Vì vậy chúng ta cần DROP database đang được lưu trên đó trước, rồi mới thực hiện Drop Tablespace.

Hoặc thay vì xóa database chúng ta thực hiện thay đổi Tablespace lưu trữ database đó.

ALTER DATABASE mydb SET TABLESPACE = pg_default;

Sau đó có thể xóa Tablespace một cách dễ dàng

 

SHARE

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web