Python 3

Các cách format / định dạng chuỗi trong Python

Sử dụng thành thạo cách format / định dạng chuỗi trong ngôn ngữ lập trình sẽ giúp các bạn nhanh chóng tăng level. Với Python, chúng tôi đã tổng hợp các cách format chuỗi thường được sử dụng nhất ở bài dưới đây. Format chuỗi sử dụng % trên Python Cách phổ biển nhất là […]

So sánh kiểu dữ liệu List và Tuple trên Python

Hôm nay rảnh rỗi, nên viết bài giới thiệu về 2 kiểu dữ liệu List và Tuple trên Python. Đây là 2 kiểu dữ liệu sử dụng khá phổ biến trong Pyhon.  Chắc hẳn bạn cũng rất muốn biết nên dùng List hay Tuple khi code Python. Kiểu dữ liệu List trong Python List trong […]

Thiết lập mật khẩu cho file pdf sử dụng Python

Sẵn đây mình vừa được giao làm 1 task quan trọng là đặt mật khẩu cho file payslip (bảng lương) bằng Python 3. Nên hôm nay mình xin chia phần source code xử lý nghiệp vụ này sử dụng package PyPDF2 Cài đặt package PyPDF2 PyPDF2 là một package được sử dụng phổ biến nhất […]

Lấy danh sách các tháng giữa 2 khoảng thời gian trong python 3

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy list các tháng giữa 2 date cho trứơc, hoặc các tháng trong năm trong Python 3: Lấy danh sách các tháng giữa 2 khoảng thời gian Đầu tiên mình tạo 1 file Datetime Helper có nội dung như sau: from datetime import datetime from dateutil.rrule […]

Fix lỗi “InsecureRequestWarning” của requests trên Python

Khi sử dụng thư viện requests của Python 3 để request tới 1 url. Nếu URL mà bạn đang request đến chưa cài đặt chứng chỉ SSL Certificate thì bạn sẽ gặp cảnh báo sau: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made to host ‘vinasupport.com’. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.readthedocs.io/en/1.26.x/advanced-usage.html#ssl-warnings warnings.warn( Vậy […]

Hướng dẫn cài đặt Python sử dụng brew trên MacOS

Nếu bạn sử dụng MacOS chắc chắn bạn đã quen thuộc với công cụ brew trên MacOS. Chúng ta có thể dễ dàng sử dụng brew cài đặt các phiên bản của Python trên MacOS một cách dễ dàng nhất. Cài đặt Brew trên MacOS /bin/bash -c “$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)” Cài đặt Python 3 bằng […]

Lấy giá trị đối số Argument khi chạy python bằng command

Khi chạy python bằng command line, nếu bạn muốn truyền đối số và bắt các giá trị của đôi số giống như sau: python upload.py –file=abc.txt –storage=amazon_s3 Thì các bạn có thể sử dụng thư viện Python: argparse. Thư viện này được build-in từ Python 3.2 nên bạn không cần phải cài đặt gì cả. […]

Merge 2 kiểu dữ liệu Dict trong Python

Kiểu dữ liệu sử dụng phổ biến trong Python là Dictionary (Viết tắt là Dict). Để merge 2 biến kiểu Dict vào nhau chúng ta có những cách sau đây: VD: Chúng ta merge 2 biến Dictionary là x và y Từ Python 3.9 cho tới mới nhất Merge x và y thành z z […]

Hướng dẫn kết nối tới SQLite sử dụng Python

Trong một bài viết trước mình đã hướng dẫn các bạn kết nối đến SQLite 3 sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP. Ở bài viết này, mình sẽ hướng dẫn tiếp các bạn sử dụng ngôn ngữ Python để kết nối đến SQLite một cách đơn giản nhất. Đầu tiên chúng ta import thư […]

Automation Test bằng Selenium với Safari trên MacOS

Automation Test đang càng trở lên phổ biến và được sử dụng nhiều cho các dự án Web, App. Việc sử dụng Automation Test giúp tiết kiện chi phí và thời gian của việc phát triển phần mềm. Tiêu biểu trong các công nghệ Automation Test là sử dụng Selenium. Bài viết này sẽ hướng […]