Python 3

Lấy danh sách các tháng giữa 2 khoảng thời gian trong python 3

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy list các tháng giữa 2 date cho trứơc, hoặc các tháng trong năm trong Python 3: Lấy danh sách các tháng giữa 2 khoảng thời gian Đầu tiên mình tạo 1 file Datetime Helper có nội dung như sau: from datetime import datetime from dateutil.rrule […]

Fix lỗi “InsecureRequestWarning” của requests trên Python

Khi sử dụng thư viện requests của Python 3 để request tới 1 url. Nếu URL mà bạn đang request đến chưa cài đặt chứng chỉ SSL Certificate thì bạn sẽ gặp cảnh báo sau: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made to host ‘vinasupport.com’. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.readthedocs.io/en/1.26.x/advanced-usage.html#ssl-warnings warnings.warn( Vậy […]

Hướng dẫn cài đặt Python sử dụng brew trên MacOS

Nếu bạn sử dụng MacOS chắc chắn bạn đã quen thuộc với công cụ brew trên MacOS. Chúng ta có thể dễ dàng sử dụng brew cài đặt các phiên bản của Python trên MacOS một cách dễ dàng nhất. Cài đặt Brew trên MacOS /bin/bash -c “$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)” Cài đặt Python 3 bằng […]

Lấy giá trị đối số Argument khi chạy python bằng command

Khi chạy python bằng command line, nếu bạn muốn truyền đối số và bắt các giá trị của đôi số giống như sau: python upload.py –file=abc.txt –storage=amazon_s3 Thì các bạn có thể sử dụng thư viện Python: argparse. Thư viện này được build-in từ Python 3.2 nên bạn không cần phải cài đặt gì cả. […]

Merge 2 kiểu dữ liệu Dict trong Python

Kiểu dữ liệu sử dụng phổ biến trong Python là Dictionary (Viết tắt là Dict). Để merge 2 biến kiểu Dict vào nhau chúng ta có những cách sau đây: VD: Chúng ta merge 2 biến Dictionary là x và y Từ Python 3.9 cho tới mới nhất Merge x và y thành z z […]

Hướng dẫn kết nối tới SQLite sử dụng Python

Trong một bài viết trước mình đã hướng dẫn các bạn kết nối đến SQLite 3 sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP. Ở bài viết này, mình sẽ hướng dẫn tiếp các bạn sử dụng ngôn ngữ Python để kết nối đến SQLite một cách đơn giản nhất. Đầu tiên chúng ta import thư […]

Automation Test bằng Selenium với Safari trên MacOS

Automation Test đang càng trở lên phổ biến và được sử dụng nhiều cho các dự án Web, App. Việc sử dụng Automation Test giúp tiết kiện chi phí và thời gian của việc phát triển phần mềm. Tiêu biểu trong các công nghệ Automation Test là sử dụng Selenium. Bài viết này sẽ hướng […]

QR Code là gì? Tạo mã QR Code đơn giản với Python

Hiện nay QR Code đã trở lên phổ biến ở mọi ngành nghề. Các thiết bị đọc mã vạch có thể đọc và truy xuất thông tin từ mã vạch. Điều mà các bạn sẽ ngạc nhiên là mã vạch QR Code có thể tạo ra khá dễ dàng, và được hỗ trợ bởi các […]

[Python] Lấy đường dẫn Redirect URL sử dụng Requests

Để lấy đường dẫn Redirect URL (Chuyển hướng URL), với Python 3 ta sử dụng thư viện Requests. Đầu tiên chúng ta import thư viện Requests của Python import requests Gọi đên URL mà sẽ chuyển hướng r = requests.get(‘http://vinasupport.com’) Sau đó kiểm tra nếu status code trả về thành công với mã 200 thì […]

Lưu và nhập Cookie với Python và Selenium WebDriver

Trong Automation Test sử dụng Selenium WebDỉver với Python 3, nếu bạn đã đăng nhập thì làm sao lưu được trạng thái đăng nhập khi bật lại cửa sổ trình duyệt. Chúng ta phải thao tác cookie của trình duyệt. Bài hướng dẫn sau sẽ hướng dẫn lưu (Save) và nhập (import) lại Cookie Để […]