Các cách format / định dạng chuỗi trong Python


Sử dụng thành thạo cách format / định dạng chuỗi trong ngôn ngữ lập trình sẽ giúp các bạn nhanh chóng tăng level. Với Python, chúng tôi đã tổng hợp các cách format chuỗi thường được sử dụng nhất ở bài dưới đây.

Format chuỗi sử dụng % trên Python

Cách phổ biển nhất là sử dụng % như sau:

start_date = '2024-01-02'
end_date = '2024-01-01'
print('Start date %s must be after End date %s' % (start_date, end_date))

Ký hiệu %s là ký hiệu format của chuỗi ký tự, tương tự ta có

 • %d là ký hiệu format của số
 • %r cũng là 1 kiểu format chuỗi.
 • %f là ký hiệu kiểu số thực

Nếu bạn muốn sử dụng với tên thay cho chuỗi ký hiệu thì sẽ như sau:

print('Start date %(start_date)s must be after End date %(end_date)s' % {
      'start_date': start_date, 'end_date': end_date})

Khi đó đối số truyền vào sẽ là dữ liệu kiểu dict.

Format chuỗi sử dụng f string

Với kiểu format này bạn cần phải để chữ f trước chuỗi cần format. VD như sau:

print(f'Start date {start_date} must be after End date {end_date}')

Với kiểu này bạn có thể đặt biến ở ngay trong chuỗi với cú pháp {variable}

Format chuỗi sử dụng .format

Đây là 3 cách viết mà bạn có thê sử dụng với .format

print('Start date {} must be after End date {}'.format(start_date, end_date))
print('Start date {0} must be after End date {0}'.format(start_date))
rint('Start date {start_date} must be after End date {end_date}'.format(
      start_date=start_date, end_date=end_date))

Ngoài ra bạn có thể sử dụng 1 hàm khác là .format_map

print('Start date {s} must be after End date {s}'.format_map({'s': start_date}))

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web