Cài đặt OpenSSH trên Windows 10 / Windows Server


SSH là dịch vụ phổ biến trên HDH Linux để thao tác, điều khiển từ xa các Linux Server qua internet. Tuy nhiên Windows 10 / Windows Server, dịch vụ này lại không có sẵn. Vì vậy bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài OpenSSH trên Windows

OpenSSH là gì?

OpenSSH viết tắt của OpenBSD Secure Shell là một bộ tiện tích mạng liên quan đến bảo mật máy tính dựa trên giao thức SSH, giúp bảo mật thông tin liên lạc mạng qua sự mã hóa giao thông mạng bằng các phương thức mã hóa đa dạng và cung cấp các đường hầm bảo mật.

Download OpenSSH

Download tại địa chỉ: https://github.com/PowerShell/Win32-OpenSSH/releases/tag/v8.1.0.0p1-Beta

Sau khi download về máy tính ta được file: OpenSSH-Win64.zip

Cài đặt OpenSSH trên Windows / Windows Server

Bước 1: Giải nén vào thư mục: C:\Program Files\OpenSSH-Win64

Bước 2: Mở file sshd_config_default trong thư mục vừa giải nén, mở comment

Port 22

Bước 3: Mở Powershell với quyền administrator

Bước 4: Thực hiện các command bên dưới để cài đặt và khởi động dịch vụ

setx PATH "$env:path;C:\Program Files\OpenSSH-Win64" -m
cd "C:\Program Files\OpenSSH-Win64"
.\install-sshd.ps1
Set-Service sshd -StartupType Automatic; Set-Service ssh-agent -StartupType Automatic; Start-Service sshd; Start-Service ssh-agent

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web