Thiết lập mật khẩu cho file pdf sử dụng Python


Sẵn đây mình vừa được giao làm 1 task quan trọng là đặt mật khẩu cho file payslip (bảng lương) bằng Python 3. Nên hôm nay mình xin chia phần source code xử lý nghiệp vụ này sử dụng package PyPDF2

Cài đặt package PyPDF2

PyPDF2 là một package được sử dụng phổ biến nhất khi thao tác với file PDF. Việc cài đặt rất đơn giản bằng pip

pip install PyPDF2

Trong trường hợp bạn sử dụng hệ điều hành Ubuntu thì có thể tham khảo lệnh cài đặt sau:

sudo apt install python3-pypdf2

Đặt mật khẩu cho file pdf bằng PyPDF2

Vào việc chính các bạn tham khảo đoạn source code sau để đặt mật khẩu cho file pdf. VD: input.pdf

from PyPDF2 import PdfFileReader, PdfFileWriter
with open("input.pdf", "rb") as in_file:
  input_pdf = PdfFileReader(in_file)

  output_pdf = PdfFileWriter()
  output_pdf.appendPagesFromReader(input_pdf)
  output_pdf.encrypt("password")

  with open("output.pdf", "wb") as out_file:
    output_pdf.write(out_file)

Nó sẽ đặt mật khẩu và ghi ra file output.pdf.

Các bạn muốn có thêm các xử lý với file pdf xin vui lòng tham khảo tài liệu về PyPDF2 tại đây.

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web