Fix lỗi “InsecureRequestWarning” của requests trên Python


Khi sử dụng thư viện requests của Python 3 để request tới 1 url. Nếu URL mà bạn đang request đến chưa cài đặt chứng chỉ SSL Certificate thì bạn sẽ gặp cảnh báo sau:

InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made to host ‘vinasupport.com’. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.readthedocs.io/en/1.26.x/advanced-usage.html#ssl-warnings
warnings.warn(

Vậy để bỏ qua cảnh báo lỗi này thì chúng ta hãy sử dụng đoạn source dưới đấy:

import requests
requests.packages.urllib3.disable_warnings()

Nó sẽ vô hiệu hoá bất kỳ cảnh báo nào của thư viện requests.

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web