So sánh kiểu dữ liệu List và Tuple trên Python


Hôm nay rảnh rỗi, nên viết bài giới thiệu về 2 kiểu dữ liệu List và Tuple trên Python. Đây là 2 kiểu dữ liệu sử dụng khá phổ biến trong Pyhon.  Chắc hẳn bạn cũng rất muốn biết nên dùng List hay Tuple khi code Python.

Kiểu dữ liệu List trong Python

List trong Python là một kiểu dữ liệu cho phép lưu trữ nhiều kiểu dữ liệu khác nhau trong một biến duy nhất. Giá trị của List có thể thay đổi được, có nghĩa là chúng ta có thể thay đổi, thêm và xóa các phần tử trong List sau khi nó đã được tạo ra.

Ví dụ: Để tạo ra List chúng ta sử dụng dấu ngoặc vuông.

my_list = ["oto", "xe may", "xe bus"]

Kiểu dữ liệu Tuple trong Python

Tuple trong Python là một cấu trúc dữ liệu cho phép lưu trữ nhiều kiểu dữ liệu khác nhau trong một biến duy nhất. Tuple là một tập hợp dữ liệu có thứ tự và không thể thay đổi.

Ví dụ: Tuple được viết bằng cách sử dụng dấu ngoặc đơn.

my_tuple = ("banh mi", "xoi", "ga ran")

So sánh giữa kiểu dữ liệu List và Tuple

List và Tuple đều là các kiểu dữ liệu cho phép lưu trữ nhiều kiểu dữ liệu khác nhau trong một biến duy nhất. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt chính giữa List và Tuple mà bạn cần phải biết như sau:

List Tuple
List có thể thay đổi được, có nghĩa là chúng ta có thể thay đổi, thêm và xóa các phần tử trong List sau khi nó đã được tạo ra. Tuple là không thể thay đổi, có nghĩa là chúng ta không thể thay đổi, thêm hoặc xóa các phần tử sau khi Tuple đã được tạo ra.
List được tạo ra bằng cách sử dụng dấu ngoặc vuông Tuple được tạo ra bằng cách sử dụng dấu ngoặc tròn
List thường được sử dụng để lưu trữ các phần tử có tính chất tương tự và có thể được thay đổi theo thời gian Tuple thường được sử dụng để lưu trữ các phần tử có tính chất khác nhau và không thể được thay đổi theo thời gian.
List sử dụng bộ nhớ lớn. Tuple sử dụng bộ nhớ nhỏ.
List được lưu trong 2 khối bộ nhớ (một cái có kích thước cố định, cái còn lại có kích thước biến đổi để lưu trữ dữ liệu.) Tuple được lưu trong một khối nhớ duy nhất.
Tạo list chậm hơn vì cần truy cập 2 khối bộ nhớ. Tạo tuple nhanh hơn do dùng có 1 khối nhớ.

Cách chuyển dữ liệu giữa List và Tuple

Chuyển dữ liệu từ List về Tuple

my_list = [1, 2, 3]
my_tuple = tuple(my_list)

Chuyển dữ liệu từ Tuple về List

my_tuple = (4, 5, 6)
my_list = tuple(my_tuple)

Khi nào nên sử dụng List hoặc Tuple.

  • Bạn nên sử dụng List khi lưu trữ dữ liệu mà có thể bị thay đổi.
  • Còn sử dụng kiểu dữ liệu Tuple để lưu trữ dữ liệu không bị thay đổi, như vậy sẽ nhanh hơn và tôn ít bộ nhớ lưu trữ hơn.

Nguồn: vinasupport.com

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web