Wordpress

Fix lỗi “#1067 – Invalid default value for ‘post_date'” trên WordPress

Khi các bạn can thiệp chỉnh sửa trên bảng CSDL của WordPress. WordPress chạy MySQL Server, mình gặp 1 lỗi khi thực hiện câu lệnh Alter đó là: Error Code: 1067. Invalid default value for ‘post_date’ Nguyên nhân là do sql_mode của MySQL Server đang được thiết lập là: ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION Bạn có thể kiểm tra […]

Hướng dẫn tạo một WordPress Plugin chi tiết nhất

WordPress ngoài phần core ra thì có 2 thành phần rất quan trọng đó là Theme và Plugin. Hai thành phần này giúp developer xây dựng hoàn chỉnh một Website WordPress. Bài viết này chúng ta sẽ được giới thiệu, xây dựng một plugin cho WordPress. WordPress Plugin là gì? WordPress Plugin là một gói […]

Vô hiệu hóa RSS Feed trên WordPress

Hôm nay vô tình vào xem Google Search Console, mình bắt gặp website mình đã bị kẻ xấu lợi dụng chức năng search và RSS Feed trên WordPress để index những link xấu. Vì vậy mình đã quyết định disable RSS Feed trên WordPress để giải quyết vấn đề này. Có 2 cách thực hiện […]

Tạo Custom Field Upload Media trên WordPress

Bài viết sau mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo 1 custom field trong WordPress có button upload media để upload ảnh: Bước 1: Đầu tiên chúng ta tạo ra 1 metabox có giao diện như bên trên: <?php function vinasupport_custom_meta_boxes( $post_type, $post ) { add_meta_box( ‘vinasupport-meta-box’, __( ‘Custom Image’ ), ‘render_vinasupport_meta_box’, array(‘post’, ‘page’), //post […]

Hướng dẫn disable Widget Block Editor trên WordPress

Kể từ WordPress 5.8, chức năng quản lý Widget trên WordPress đã thay đổi giao diện. Nó có tên mới là Block Widget, có nhiều tính năng mới hơn. Tuy nhiên, nếu bạn chưa dùng quen, hoặc thích sử dụng giao diện quản lý Widget cũ thì bạn có thể sử dụng 2 cách sau. […]

Thêm định dạng upload file cho WordPress

Càng ngày càng có thêm nhiều định dạng mới cho Website. Mình lấy vị dụ như hiện nay các website đang dần hỗ trợ định dạng ảnh webp do Google phát triển. Webp là định dạng ảnh mới được phát triển với mục địch giảm dung lượng ảnh mà không ảnh hưởng tới chất lượng. […]

Vô hiệu hóa XML-RPC trên WordPress

Mấy hôm trước, đột nhiên website của mình chậm đi rất nhiều! Kiểm tra access log của Nginx thấy rất nhiều request tới file xmlrpc.php của Blog. Qua tìm hiểu trên internet, mình được biết đây là 1 kiểu tấn công nhằm vào Website / Blog WordPress nhằm đánh cắp thông tin tài khoản đăng nhập. Vì […]

Vô hiệu hóa chức năng tìm kiếm Search của WordPress

Có lẽ bài viết này hơi ngược đời vì chức năng tìm kiếm là 1 chức năng quan trọng của 1 website. Nhưng có thể vì 1 lý do nào đó bạn không muốn có nó trên Website của bạn. Như trường hợp của mình có 1 website WordPress với 500k post. Với số lượng […]

Hướng dẫn cấu hình file config Nginx cho WordPress

Sau đây mình sẽ hướng dẫn cấu hình file config Nginx để chạy 1 Website / Blog sử dụng mã nguồn WordPress. Dưới đây là nội dung 1 file gốc config của Nginx được đặt ở đường dẫn /etc/nginx/sites-available/default trên Ubuntu 20.04 ## # You should look at the following URL’s in order to grasp a […]

Chỉ tìm kiếm bằng tiêu đề bài viết trong WordPress

WordPress khi các bạn tìm kiếm từ khóa thì nó sẽ tìm kiếm nội dung từ khóa ở cả tiêu đề (post_title) và nội dung bài viết (post_content). Khi số lượng bài viết trong WordPress lớn tới tầm > 100k bài viết thì việc tìm kiếm này rất chậm. Thay vì tìm kiếm từ khóa […]