Wordpress

Thay đổi đường dẫn thư mục upload của WordPress

Thư mục upload mặc định khi cài đặt của wordpress ở đường dẫn <web_root>/wp-content/uploads. Bạn có thể thay đổi đường dẫn thư mục này rất đơn giản bằng cách sửa file wp-configs.php Thêm tham số vào file wp-configs.php (Nên để trước dòng comment That’s all stop editing!) define( ‘UPLOADS’, ‘uploads’ ); /* That’s all, stop […]

Cách sử dụng $_SESSION trên WordPress

Dù được viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP, nhưng mặc định WordPress không sử dụng Session mặc định của PHP. Tất cả trạng thái đăng nhập của User đều được sử dụng thông qua Cookie. Tuy nhiên nếu bạn là 1 lập trình viên PHP, chắc hẳn bạn đã quen với sự tiện lợi […]

Tạo một thông báo / notice trong WordPress Admin

Mục đích của bài viết này là chúng ta sẽ tạo ra 1 thông báo trên trang admin giống như sau: Đây là 1 thông báo sẽ được hiển thị ở trang quản trị, để hiển thị nó chúng ta can thiệp vào hook admin_notices add_action( ‘admin_notices’, function () { echo ‘<div class=”notice notice-success is-dismissible”> […]

Hướng dẫn xây dựng môi trường phát triển WordPress sử dụng Docker với xdebug

Docker giúp cho việc xây dựng môi trường phát triển WordPress một cách rất dễ dàng. Ngoài ra nó giúp đồng bộ giữa các môi trường chạy WordPress với nhau, giúp làm giảm thời gian phát triển và tăng thời gian triển khai ứng dụng. Bài viết này vinasupoort.com sẽ hướng dẫn các bạn xây […]

Hướng dẫn tạo Shortcode trong WordPress

WordPress Shortcode là gì? Shortcode là một trong những cái tuyệt với nhất của WordPress. Nó được sử dụng để dễ dàng nhúng các đoạn code vào bất cứ đâu trong bài viết, template trên WordPress. Hướng dẫn tạo Shortcode trên WordPress Để tạo Shortcode trên WordPress là khá dễ dàng, đầu tiên trong file […]

Hướng dẫn sử dụng Vue 3 với WordPress thông qua Vite

Sau rất nhiều ngày mò mẫn, xem đủ loại tutorial trên Internet. Với kiến thức thu được trong hơn chục năm code WordPress, mình đã thực hiện thành công việc tích hợp Vue 3 vào WordPress thông qua công cụ Vite. Hôm nay vinasupport.com xin chia sẻ với bạn cách làm này. Nếu có bất […]

Thêm Menu vào trang quản trị Admin của WordPress

Để thêm một Menu vào trang quản trị Admin của WordPress các bạn thêm một action admin_menu như sau: // Admin Menu add_action(‘admin_menu’, function (){ // Register Coupon Manager Page add_menu_page( __( ‘Coupon Manager’, ‘coupon-manager’ ), ‘Coupon Manager’, ‘manage_options’, ‘admin.php?page=coupon-manager’, ‘couponManagerPage’, ‘src/icon.png’, 6 ); }); // Function function couponManagerPage(){ echo “Coupon Page Manager”; } Trong […]

Nhúng file JS vào trang quản trị Admin trên WordPress

Để nhúng file js (javascript, jquery) vào trang quản trị admin của WordPress, chúng ta thêm một action vào admin_enqueue_scripts như sau: Trong file functions.php ở thêm wordpress, hoặc bất cứ file nào mà code có thể chạy được qua, chúng ta thêm đoạn code sau: add_action(‘admin_enqueue_scripts’, function (){ wp_enqueue_script(‘custom_admin_script’, plugin_dir_url(__FILE__) . ‘/js/custom-admin-script.js’); }); Nó […]

Phòng tránh SQL Injection khi sử dụng $wpdb trong WordPress

Phương pháp sử dụng SQL Injection là sử dụng đoạn mã SQL không cho phép để khai thác các thông tin trái phép trong CSDL. WordPress cũng không phải là ngoại lệ vì nó sử dụng MySQL làm CSDL. Vậy để phòng tránh SQL Injection trong WordPress chúng ta phải làm thế nào? Ở đây […]

Fix lỗi “#1067 – Invalid default value for ‘post_date'” trên WordPress

Khi các bạn can thiệp chỉnh sửa trên bảng CSDL của WordPress. WordPress chạy MySQL Server, mình gặp 1 lỗi khi thực hiện câu lệnh Alter đó là: Error Code: 1067. Invalid default value for ‘post_date’ Nguyên nhân là do sql_mode của MySQL Server đang được thiết lập là: ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION Bạn có thể kiểm tra […]