[Shell Script] Rename / Đổi tên hàng loạt file trong 1 thư mục


Để đổi tên 1 loạt các file trong 1 thư mục sử dụng Shell Script, chúng ta viết 1 file rename-files.sh có nội dung như sau:

#! /bin/sh
# 
# Rename Multifiles
MEDIA_DIR='/Users/vinasupport/Movies'
NO=1

# Excecute
cd $MEDIA_DIR
for file in *.mp4; do
  if [[ $NO == 100 ]] 
  then
    break
  fi
  mv "$MEDIA_DIR/$file" "/$MEDIA_DIR/video_$NO.mp4"
  ((NO=NO+1))
done

Ở đây mình tạo 1 file script để đổi tên tất cả các file trong thư mục /Users/vinasupport/Movies có định dạng file .mp4 sang có tên là video_<$no>.mp4

Chú ý là biến $NO == 100 tức là chỉ đổi tên 100 file đầu tiên thôi.

Sau đó chúng ta phân quyền cho file rename-files.sh có quyền thực thi.

sudo chmod +x rename-files.sh

Và cuối cùng chạy nó rất đơn giản

./rename-files.sh

 

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web