Python

Hướng dẫn lập trình Python với Visual Studio Code

Python năm 2019 trở thành ngôn ngữ phát triển nhất hiện nay. Nó càng ngày trở lên phổ biến, được sử dụng nhiều trong các dự án phần mềm, web. Đặc biệt là các dự án về trí tuệ nhân tạo (AI), Block Chain… Số lượng lập trình viên theo học lập trình Python vì […]

[Odoo] Cấu hình Outgoing Mail Servers sử dụng tài khoản Gmail

VinaSupport sẽ hướng dẫn gửi mail bằng SMTP trên Odoo sử dụng tài khoản Gmail. Tạo tài khoản Gmail để gửi mail Đăng ký 1 tài khoản gmail miễn phí: https://mail.google.com/ Để tài khoản có thể sử dụng để gửi email chúng ta cần thực hiện các bước sau: 1. Bật IMAP Forwarding trên Gmail […]

[Odoo] Config log và đường dẫn file log

Mặc định Odoo không ghi các thông tin về truy cập, lỗi, … vào file log. Để kích hoạt, config log và chỉ định đường dẫn file log chúng ta thêm các tham số sau vào file odoo.conf. #HHHHHHHHHHHHHHHHH # Logs Settings #HHHHHHHHHHHHHHHHH # #—————————————————————————– # The log filename. If not set, use stdout. #—————————————————————————– […]

Thực thi Command Line trên Linux sử dụng Python

Để thực thi Command Line trên Linux, chúng ta có cách cách sau đây: 1. Sử dụng module os Module os là module sẵn có trong Python, chúng ta có thể gọi ra sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần phải cài đặt gì cả. Xem xét ví dụ sau: import os os.system(‘ls […]

Lấy thông tin địa chỉ Mac Address sử dụng Python

Địa chỉ MAC là gì? Địa chỉ MAC được hiểu là địa chỉ vật lý là mã định danh duy nhất được gán tới card mạng NIC của máy tính. Card NIC giúp kết nối máy tính với nhau trong mạng và nó là duy nhất cho tất cả các NIC. Nếu bạn sử dụng […]

Đóng gói Package Python để cài đặt với PIP

Nào bây giờ chúng ta cùng đóng gói Python Package đầu tiên của các bạn nhé! Mình đặt tên cho package này là VinaSupport Tạo Python package Đầu tiên chúng ta tạo câu trúc thư mục như sau: Giải thích cho 4 file này:  VinaSupport/MyModule.py chứa mã nguồn của chương trình VinaSupport/__init__.py để load các module, […]

[Odoo] Tạo và quản lý dữ liệu master và demo trong Odoo Module

Odoo cung cấp cho chúng ta phương thức tạo và quản lý dữ liệu master và demo data thông qua file xml và csv trong 1 odoo module. Trong đó: Dữ liệu master là loại dữ liệu quan trọng, ít thay đổi và cần load ngay từ đầu. Dữ liệu demo là loại dữ liệu […]

Hướng dẫn cài đặt Odoo 13 trên Windows / Linux

Odoo 13 được phát hành vào đầu tháng 10/2019 (Ở thời điểm bài viết này). Phiên bản mới có nhiều cải tiến, thêm nhiều tính năng, ổn định và chạy nhanh hơn so với phiên bản trước đó. Bài viết này sẽ giới thiệu các tính năng mới của Odoo 13, download Odoo 13 và […]

[Odoo Module] Web List View Sticky Header – Đóng băng Header List View

Giới thiệu Odoo Module: Web List View Sticky Header, được sử dụng để đóng băng, cố định Header của List View trên Odoo 12 Thông tin Module Phát triển và duy trì: Ksolves India Pvt. Ltd. Hỗ trợ Odoo 12 Github: github.com/ksolves-store/web_listview_sticky_header Cài đặt Web List View Sticky Header Module Bước 1: Download Module từ link Github […]

Gửi email sử dụng SMTP trong Python

Python cung cấp thư viện smtplib, sử dụng như một SMTP Client để thực hiện gửi email tới một địa chỉ Email khác trên Internet thông qua giao thức SMTP. Cài đặt thư viện smtplib Sử dụng trình quản lý package/module PIP của Python để cài đặt. # Python 2 pip install smtplib # Python […]