Ẩn cửa sổ Firefox khi sử dụng Selenium và Python


Khi sử dụng Selenium, mặc định 1 cửa sổ Firefox sẻ được hiển thị ra để render Javascript. Điều đó sẽ gây rất nhiều khó chịu cho bạn. Vậy chúng ta có thể ẩn cửa sổ này đi không? Với Chrome và các trình duyệt khác thì mình không rõ. Nếu có thời gian sẽ tìm hiểu. Còn với Firefox thì hiện mình đã làm được. Nay vinasupport.com sẽ chia sẻ cho các bạn đoạn code xử lý này (Python).

Ẩn cửa sổ Firefox khi sử dụng Selenium

Đầu tiên các bạn hãy import thư viện webdriver

from selenium import webdriver

Sau đó tạo đối tượng options với thuộc tính headless=True

# object of FirefoxOptions
options = webdriver.FirefoxOptions()
# setting headless parameter
options.headless = True

Dùng selenium để lấy titie của một trang web

driver = webdriver.Firefox(options=options)
driver.implicitly_wait(0.8)
driver.get("https://vinasupport.com")
print("Website: " + driver.title)
driver.quit()

Vậy đầy đủ đoạn code xử lý là:

from selenium import webdriver

# object of FirefoxOptions
options = webdriver.FirefoxOptions()
# setting headless parameter
options.headless = True

driver = webdriver.Firefox(options=options)
driver.implicitly_wait(0.8)
driver.get("https://vinasupport.com")
print("Website: " + driver.title)
driver.quit()

Kết quả:

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web