Kiểu dữ liệu

So sánh kiểu dữ liệu List và Tuple trên Python

Hôm nay rảnh rỗi, nên viết bài giới thiệu về 2 kiểu dữ liệu List và Tuple trên Python. Đây là 2 kiểu dữ liệu sử dụng khá phổ biến trong Pyhon.  Chắc hẳn bạn cũng rất muốn biết nên dùng List hay Tuple khi code Python. Kiểu dữ liệu List trong Python List trong […]