Hướng dẫn kết nối đến MongoDB bằng Python 3


Tiếp tục series lập trình Python 3, hôm nay vinasupport sẽ hướng dẫn các bận cách kết nối tới CSDL MongoDB bằng Python 3.

Các bài viết nên tham khảo trước:

Cài đặt thư viện MongoDB Driver

Đầu tiên để kết nối tới cơ sở dữ liệu MongoDB chúng ta cần cài đặt thư viện MongoDB Driver có tên là pymongo, để cài đặt pymongo chúng ta sử dụng lệnh pip3 đối với Python 3 và pip nếu sử dụng Python 2.

pip3 install pymongo

Kết nối đến MongoDB bằng Python 3

Trên MongoDB, mình đã tạo sẵn 1 database là vinasupport

Đoạn code Python 3 thực hiện kết nối và hiển thị danh sách database trên MongoDB

#!/usr/bin/env python3
from pymongo import MongoClient
import pprint

# Connect to mongodb
client = MongoClient('192.168.2.10', 27017)

# get database
db = client.vinasupport

# Show database stats
pprint.pprint(db.command('dbstats'))

Đoạn code trên sử dụng class MongoClient được import từ thư viện pymongo, kết nối tới CSDL MongoDB ở địa chỉ 192.168.2.10 trên công 27017 (Cổng mặc định)

Kết quả:

Nguồn: vinasupport.com

 

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web