Hướng dẫn uninstall gỡ bỏ hoàn toàn Oracle Database


Các bạn muốn cài lại Oracle Database, nhưng khi cài lại chúng ta có thể gặp nhiều vấn đề nếu chưa gỡ bỏ được hoàn toàn Oracle Database. Hướng dẫn bên dưới sẽ giúp các bạn gỡ bỏ hoàn toàn Oracle Database trên Server.

Hướng dẫn uninstall hoàn toàn Oracle Database 19c

Để gỡ bỏ hoàn toàn Oracle Database 19c trên Linux (RHEL, CentOS) chúng ta dùng command sau:

# Remove packages
yum remove oracle-database-preinstall-19c-1.0-1.el7.x86_64
yum remove oracle-database-ee-19c-1.0-1.x86_64

# Run deinstall script
su - oracle
/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/deinstall/deinstall

# Remove oracle folder
rm -rf /opt/oracle
rm -rf /var/datakeeper/oradata/

Hướng dẫn uninstall hoàn toàn Oracle Database 12c

Để gỡ bỏ hoàn toàn Oracle Database 12c chúng ta sử dụng command bên dưới.

# Run deinstall script
su - oracle
/u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1/deinstall/deinstall

Nguồn vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web