Vô hiệu hóa chức năng tìm kiếm Search của WordPress


Có lẽ bài viết này hơi ngược đời vì chức năng tìm kiếm là 1 chức năng quan trọng của 1 website. Nhưng có thể vì 1 lý do nào đó bạn không muốn có nó trên Website của bạn. Như trường hợp của mình có 1 website WordPress với 500k post. Với số lượng bài viết lớn như vậy mà tài nguyên server có hạn nên mỗi lần search mất khá nhiều thời gian và server có thể bị ảnh hưởng nên mình vô hiệu hóa tính năng này đi.

Vô hiệu hóa chức năng tìm kiếm Search của WordPress

Vậy để vô hiệu quá chức năg tìm kiếm Search của WordPress các bạn sử dụng đoạn code sau, đặt vào file function của WordPress

<?php
function search_filter_query( $query, $error = true ) {

  if ( is_search() ) {
    $query->is_search = false;
    $query->query_vars['s'] = false;
    $query->query['s'] = false;

    // to error
    if ( $error == true )
      $query->is_404 = true;
  }
}
add_action( 'parse_query', 'search_filter_query' );

Ngoài ra các bạn có thể bỏ widget search form của WordPress (dù chả cần thiết)

<?php
add_filter( 'get_search_form', create_function( '$a', "return null;" ) );
function remove_search_widget() {
  unregister_widget('WP_Widget_Search');
}
add_action( 'widgets_init', 'remove_search_widget' );

Nguồn: vinasuppport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web