Fix lỗi: “ORA-00845: MEMORY_TARGET not supported on this system” trên Oracle


Vấn đề / Problem

Khi thực hiện tạo thêm Instance cho Oracle Database, và thực hiện khởi động nó.

Tôi đã gặp 1 lỗi như bên dưới

ORA-00845: MEMORY_TARGET not supported on this system

Nguyên nhân / Cause

Bạn sẽ gặp lỗi ORA-00845 nếu Shared Memory File System không đủ để cung cấp cho Instance thứ 2.

Giải pháp / Solution

Tăng Shared Memory để fix lỗi, sử dụng command sau:

mount -t tmpfs shmfs -o size=1500m /dev/shm

Tuy nhiên, nếu bạn reboot lại máy chủ nó sẽ không còn nữa.

Vì vậy bạn nên sửa trong file /etc/fstab bổ sung thêm 1 dòng như sau:

tmpfs /dev/shm          tmpfs  defaults,size=3g    0 0

Bây giờ chúng ta thử khởi động Oracle Database Instance

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web