Tạo, gán quyền và kết nối User trên Oracle Database 12C


Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo và gán quyền User trên Oracle Database 12C và kết nối User sử dụng sqlplus và công cụ Oracle SQL Developer.

Tạo và gán quyền cho Oracle User

Bước 1: Kết nối tới sqlplus với quyền sysdba

Mở công cụ CMD, PowerShell trên Windows hoặc Terminal trên Linux, chạy lệnh connect tới Oracle Database với quyền sysdba

sqlplus / as sysdba

 

Bước 2: Tạo Oracle User

SQL> CREATE USER vinasupport IDENTIFIED BY vinasupport;
User created.

Nếu gặp phải lỗi sau: ORA-65096: invalid common user or role name, là do Oracle yêu cầu phải có tiền tố c## ở đầu username.

Có 2 cách để xử lý vấn đề này

Cách 1: Tạo user name có tên c##vinasupport

Cách 2: Các bạn thực hiện command bên dưới trước, sau đó thực hiện lại câu lệnh SQL CREATE USER

SQL> ALTER SESSION SET "_ORACLE_SCRIPT"=true;
Session altered.

 

Bước 3: Gán vai trò (Roles)

SQL> GRANT CONNECT, RESOURCE, DBA TO vinasupport;
Grant succeeded.

 

Bước 4: Gán quyền (Privileges)

SQL> GRANT CREATE SESSION TO vinasupport;
Grant succeeded.
SQL> GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO vinasupport;
Grant succeeded.

 

Kết nối tới Oracle Database

Giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem đã có thể kết nối tới Oracle bằng User vừa tạo chưa nhé!

Kết nối sử dụng Oracle Sqlplus

SQL> CONNECT vinasupport;

Kết nối sử dụng Oracle SQL Developer

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

Có 1 bình luận trong bài viết “Tạo, gán quyền và kết nối User trên Oracle Database 12C”

  1. Lê Bình

    Xin chào, cho tôi hỏi về việc tạo user sử dụng: Phần mềm quản lý BV (HIS) (oracle) có chương trình quản lý công văn lâu ko sử dụng, bây giờ sử dụng mà ko biết user đăng nhập (qua nhiều đời IT), bây giờ tạo user để đăng nhập như thế nào, xin chỉ dẫn. Cảm ơn nhiều!

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web