Xóa 1 branch trên Local và trên Server


Git giờ là 1 công cụ quản lý version không thể thiếu cho mỗi một lập trình viên. Nó cung cấp các lệnh quản lý branch rất thông minh. Bạn có thể xóa branch dưới local hoặc trên server. Bên dưới là hướng dẫn từ vinasupport.com

Xóa 1 branch trên Local

Bạn sử dụng 1 trong 2 command sau:

git branch -d <branch_name>
git branch -D <branch_name>

Tham số:

  • -d là alias của –delete: Nó chỉ xóa branch khi đã merge vào upstream branch
  • -D là alias của –delete –force: Nó sẽ xóa branch bất chấp tất cả

Xóa 1 branch trên Git Server

git push <remote_name> --delete <branch_name>

Nó sẽ xóa branch trên cả local và server

Đơn giản hơn chúng ta có:

git push <remote_name> :<branch_name>

VD: git push origin :develop

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web