Quản lý Thiết bị Network Device bằng lệnh nmcli trên Ubuntu


Trên Ubuntu bạn muốn hiển thị danh sách các Network Device thì chúng ta sử dụng command nmcli như sau:

nmcli device

Nó sẽ hiển thị danh sách các network device:

Chúng ta sẽ biết được có bao nhiêu thiết bị, tên, loại thiết bị và trạng thái của nó.

Để tắt (disconnect) một thiết bị nào đó chúng ta sử dụng command:

[admin@vinasupport.com ~]: nmcli device disconnect wlp3s0 
Device 'wlp3s0' successfully disconnected.

Chú ý: khi thực hiện hãy thay tên thiết bị của bạn vào.

Nguồn vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web