Clone / Checkout 1 branch hoặc 1 Commit sử dụng GIT


Hướng dẫn Clone / Checkout 1 branch hoặc 1 Commit sử dụng lệnh GIT

Git Clone / checkout 1 branch

Cách 1: Clone và checkout branch

Đầu tiên chúng ta clone repository

git clone <repository_url>

Liệt kê danh sách branch của repository

git branch -a

Sau đo checkout branch mà bạn mong muốn:

git checkout <branch_name>

Cách 2: Clone trực tiếp branch (Nếu bạn đã biết chính xác tên branch)

git clone -b <branch_name> <repository_url>

Git Clone / checkout 1 commit

Đầu tiên chúng ta clone repository

git clone <repository_url>

Sau đó checkout repository ở thời điểm của 1 commit mà bạn mong muốn:

git checkout <commit_sha>

Để kiểm tra source code trên máy đang thời điểm commit nào, bạn sử dụng command git log

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web