Tạo Branch mới từ 1 Branch khác trong Git


Giả sử hiện tại chúng ta đang có sẵn 2 branch là:

  • master
  • develop

Chúng ta muốn tạo Brach mới có tên là develop_1 từ branch đang có sẵn là develop thì các bạn cần thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Chuyển tới branch mà bạn đang cần tạo mới từ nó

git checkout develop

Bước 2: Tạo branch mới

git checkout -b develop_1 develop

Bước 3: Push dữ liệu tới branch mới

git push origin develop_1

Để kiểm tra danh sách branch sử dụng command sau:

git branch -a

Như vậy chúng ta đã thành công trong việc tạo mới Branch.

Để xóa branch vừa tạo chúng ta sử dụng command sau:

git checkout master
git branch -d develop_1
git push origin -d develop_1

Nguồn: vinasupport.com

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web