Undo Commit / Hủy bỏ commit mới nhất trong GIT


Trong quá trình làm việc với GIT, chúng ta có thể thực hiện commit file hoặc source code không mong muốn. Vì vậy để hủy bỏ commit này, các bạn sử dụng những cách sau đấy.

Cách 1: Reset commit mà ko cần giữ source code, trạng thái đã chỉnh sửa

Chạy Git Reset command sau để hủy commit

git reset --hard HEAD~<number_commit>

<number_commit> = 1 tương ứng với commit mới nhất

Kết quả:

Cách 2: Reset commit mà vẫn giữ source code đã chỉnh sửa

Sử dụng command sau để hủy commit

git reset HEAD~<number_commit>

Kết quả:

Cách 3: Sử dụng git revert Tạo ra 1 commit mới loại bỏ những thay đổi của commit trước

git revert <commit_hash>

Nếu bạn muốn revert lại 1 khoảng các commit thì sử dụng như sau:

git revert <oldest_commit_hash>..<latest_commit_hash>

Cách 4: Ghi đè lại commit trước bằng tham số –amend

git commit --amend

 

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web