Hướng dẫn convert private key sang định dạng ppk trên Linux


Một số công cụ, phần mềm như Putty, Filezilla yêu cầu sử dụng private key với định dạng ppk. Vì vậy chúng ta cần phải convert file private key này. Để thực hiện yêu cầu này chúng ta sử dụng một tool là puttygen. Không giống như trên Windows các bạn sử dụng bằng giao diện đồ họa. Trên Linux chúng ta phải sử dụng command. Sau đây là hướng dẫn chi tiết.

Cài đặt công cụ PuttyGen

Trên Arch Linux

pacman -S putty

Trên RHEL / CentOS

yum install putty

Trên Fedora

dnf install putty

Trên Ubuntu / Debian

apt-get install putty-tools

Hướng dẫn convert Private Key sang định dạng ppk

Sau khi đã cài đặt xong PuttyGen chúng ta convert bằng lệnh sau:

puttygen keyname -o keyname.ppk

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web