Fiber là gì? Tổng quan về Fiber Web Framework


Hiện giới lập trình đang xôn xao về 1 Web Framework mới ra đời có tên là Fiber, Vậy Fiber là gì? Tại sao nó lại được quan tâm đến vậy, hãy cùng vinasupport.com tìm hiểu về Web Framework mới này nhé!

Fiber là gì?

Fiber là một khung web lấy cảm hứng từ Express Web Framewok của NodeJs được xây dựng trên Fasthttp, công cụ HTTP nhanh nhất dành cho Go. Được thiết kế để dễ dàng mọi thứ nhằm phát triển nhanh chóng mà không cần lưu ý đến hiệu suất và phân bổ bộ nhớ.

Các tính năng của Fiber Framework

 • Robust routing / Định tuyến mạnh mẽ
 • Serve static files / Cung cấp các tệp tĩnh
 • Extreme performance . Hiệu suất cực cao
 • Low memory footprint / Sử dụng bộ nhớ thấp
 • API endpoints / Điểm cuối API
 • Middleware & Next support
 • Rapid server-side programming / Lập trình phía máy chủ nhanh chóng
 • Template engines / Công cụ mẫu
 • Hỗ trợ WebSocket
 • Rate Limiter / Giới hạn tỷ lệ
 • Được dịch sang 15 ngôn ngữ
 • Và nhiều hơn nữa…

Cài đặt Fiber

Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Go Language (tải xuống), Yêu cầu phiên bản 1.14 trở lên.

Khởi tạo dự án của bạn bằng cách tạo một thư mục và sau đó chạy go mod init github.com/your/repo bên trong thư mục. Sau đó cài đặt Fiber bằng lệnh go get:

mkdir gofiber
cd gofiber/
go mod init github.com/gofiber
export GO111MODULE=on
go get github.com/gofiber/fiber/v2

Tạo chương trình Fiber đầu tiên

Tất nhiên chương trình đầu tiên của chúng ta là “Hello world”

Các bạn tạo file server.go với đoạn mã sau:

package main

import "github.com/gofiber/fiber/v2"

func main() {
  app := fiber.New()

  app.Get("/", func(c *fiber.Ctx) error {
    return c.SendString("Hello, World ?! from vinasupport.com")
  })

  app.Listen(":3000")
}

Để chạy chúng ta sử dụng command sau:

go run server.go

Kết quả chúng ta có:

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web