Cách Ignore file và thư mục đã commit và push lên Git


Trường hợp bạn sửa 1 file đã có trên GIT. Thường các phần mềm quản lý nó sẽ thông báo hoặc hiển thị như thế nào đó để bạn biết là file đó đã chỉnh sửa so với source trên GIT. Tuy nhiên nếu file đó bạn sửa tạm, hoặc là file cấu hình môi trường local của bạn khác với môi trường trên server. Bạn không muốn GIT tracking thay đổi của những file đó thì bạn có thể làm như sau:

git rm --cached <filename>

Và trường hợp bạn muốn thêm nó trở lại để Git tracking sự thay đổi thì chúng ta add nó lại.

git add <filename>

Trường hợp chúng ta cần xử lý cho 1 loạt file và folder làm như sau:

Bước 1: Xóa toàn bộ tracking của project

git rm --cached .

Bước 2: Thêm những file và thư mục mà bạn muốn loại bỏ tracking vào file .gitignore đặt tại thư mục root của dự án

Bước 3: Add chúng trở lại tracking, tất nhiên những file và thư mục trong file .gitignore sẽ không được tracking nữa.

git add .

Bước 4: Cuối cùng commit sự thay đổi lên.

git commit -m "Clean up ignored files"

Kết luận

Việc sử dụng thành thạo gitignore sẽ giúp bạn giảm thiểu các rủi ro như override file config, commit các file không cần thiết lên git server.

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web