Hướng dẫn xử lý conflict code trên GIT


Vấn đề: Khi thực hiện merge một tính năng vào nhánh, có thể xảy ra conflict source code với origin hiện tại bạn đang code như bên dưới.

git merge feature/a
Auto-merging testfile.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in testfile.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể sử dụng cách sau để xử lý conflict.

Xử lý conflict source code bằng Rebase trong GIT

1. Rebase lại target branch

git rebase <branch_name>

2. Sau khi chạy lệnh rebase, nó sẽ hiển thị những file conflict. Bạn cần sửa bằng tay những file conflict đó bằng việc chọn lựa đoạn code mà bạn cho nó đúng đắn. Sau đó xóa bỏ các dấu “====”

3. Thêm lại các file sửa đổi vào commit và kết thúc rebase

git add .
git rebase --continute

4. Nếu có vấn đề gì xảy ra trong quá trình rebase thì bạn có thể hủy quá trình rebase bằng lệnh bên dưới.

git rebase --abort

Nguồn: vinasuuport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web