Cách revert file và thư mục thay đổi trong GIT


Khi lập trình chúng ta không tránh khỏi sai sót trong quá trình code, dẫn tới việc mất code hoặc đè lên code của người khác, đặc biệt là khi làm việc team work. Trong trường hợp này cần tìm và khôi phục lại đoạn code đã mất. Vì vậy để giải quyết vấn đề đó chúng ta thường sử dụng 1 phần mềm quản lý phiên bản như GIT hoặc SVN.

Sau đây mình xin hướng dẫn một số cách revert thư mục và file thay đổi trong GIT bằng Command

1. Revert lại source code đã chỉnh sửa trên Local, thực hiện command sau

git checkout <files/folder>

VD: Để revert thư mục hiện tại

git checkout .

2. Revert lại thay đổi (Khi đã thực hiện lệnh git add)

git reset

3. Revert lại thay đổi, khi đã thực hiện commit file tới GIT

git revert <commit_hash_1> <commit_commit_2>

Để xem lịch sử commit và lấy commit hash cho việc revert chúng ta sử dụng lệnh sau:

git log

4. Xóa untracked files (VD: Những file mới và nhưng file được tạo tự động bởi chương trình)

git clean -f

5. Xóa untracked directories (VD: Thư mục mới và thư mục được tạo tự động bởi chương trình)

git clean -fd

6. Ignore (Bỏ qua) một file hoặc folder đã commit

Sử dụng file .gitignore khi bạn không muốn commit 1 file hay thư mục lên Git. Nhưng nếu bạn đã trót commit file đó lên git rồi thì có thể sử dụng cách sau để xử lý.

  1. Xóa file hoặc folder trên git: git rm –cached <file_or_folder_path>
  2. Commit và push trạng thái thay đổi
  3. Thêm đường dẫn file <file_or_folder_path> vào file .gitignore ở thư mục root của source code. Nó sẽ bảo vệ không cho commit file lên, khi file có sự thay đổi.
  4. Commit và push file .gitignore file

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web