Sự khác nhau giữa “git pull” và “git fetch”


Nói một cách đơn giản nhất, git pull thực hiện một git fetch theo dõi bởi git merge.

Bạn có thể thực hiện git fetch bất kỳ lúc nào để cập nhật các nhánh theo dõi từ xa của mình (remote-tracking branches) trong refs/remotes/<remote>/.

Thao tác này không bao giờ thay đổi bất kỳ nhánh (branch) nào ở local của bạn theo refs/heads và có thể an toàn để thực hiện mà không cần thay đổi bản sao làm việc của bạn. Mình thậm chí đã nghe nói về những người chạy git fetch định kỳ trong một công việc cron ở chế độ nền (mặc dù tôi không khuyên bạn nên làm điều này).

Git pull là những gì bạn sẽ làm để cập nhật local branch với phiên bản từ xa của nó, đồng thời cập nhật các rejmote-tracking branch của bạn.

Nguồn:vinasupport.com

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web