Quy trình Git Flow chuẩn cho dự án phần mềm


Dưới đây là 1 quy trình Git Flow chuẩn cho các dự án phát triển phần mềm:

Repository bao gồm 2 nhánh chính: master và develop.

Nhánh Master chứa code hoàn chỉnh, sử dụng để deploy lên production.

Develop chứa code mới nhất đang được phát triển, sử dụng để deploy lên server testing.

  1. Hai nhánh này cần được phân quyền, chỉ leader mới có quyền mới merge, push commit lên 2 nhánh này.
    Mỗi dev khi phát triển, cần tạo một branch từ nhánh develop hoặc master. VD: feature/ hoặc fix/. Sau khi code xong, dev sẽ thực hiện commit source code, đẩy branch của mình lên trên Git Server và tạo một Merge Request.
  2. Leader sẽ thực hiện review source code thay đổi giữa branch của dev với develop. Nếu ok sẽ merge source code vào nhánh develop và thực hiện deploy lên server testing.
  3. Sau khi test xong, thì leader lại tiếp tục merge code từ nhánh develop tới master, và deploy lên môi trường production.

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web