Hướng dẫn upgrade nâng cấp Ubuntu 20.04 lên 22.04


Ubuntu 22.04 hiện là phiên bản mới nhất của HDH Ubuntu nổi tiếng. Sau đây là hướng dẫn upgrade tới phiên bản mới nhất Ubuntu 22.04 dễ dành nhất.

Bước 1: Update tất cả các package cần thiết.

sudo apt list --upgradable
sudo apt -y update && sudo apt -y upgrade && sudo apt -y autoremove

Sau đó reboot lại để HDH nhận package mới nhất.

Bước 2: Upgrade tới Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish

Hãy chạy lệnh sau:

sudo do-release-upgrade -d

Khi quá trình upgrade diễn ra, các bạn vui lòng theo dỗi và làm theo hướng dẫn upgrade.

Bước 3: Kiểm tra xem bạn đã ở phiên bản Ubuntu 22.04 mới nhất chưa?

Sau khi upgrade thành công và reboot lại, chạy command sau để xác nhận

lsb_release -a

Kết quả!

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web