Chmod là gì? Hướng dẫn sử dụng lệnh chmod trên Linux/Unix


Đối với người dùng Linux, ít nhất 1 lần các bạn đã sử dụng lệnh chmod trên hệ điều hành Linux. Nhất là các trường hợp thao tác với file, thư mục, chúng ta hay gặp phải lỗi không có quyền, permission để đọc, sửa, xóa… Vì vậy trong bài viết này vinasupport.com sẽ giới thiệu cho bạn các về chmod, hướng dẫn căn bản về sử dụng lệnh chmod trên Linux/Unix

Chmod là gì? Giới thiệu về lệnh chmod

Trong hệ điều hành Unix/Linux, chmod là lệnh được sử dụng để thay đổi quyền truy cập của người dùng tới file/folder.

Cú pháp lệnh chmod (Syntax):

chmod [options] mode [mode] file1 file2 file3 ....

Danh sách các option: 

  • -R: Recursive, áp dụng cho tất cả các file và folder bên trong
  • -f: force, set quyền trong cả trường hợp xảy ra lỗi
  • -v: verbose, hiển thị đối tượng đã xử lý

Nếu là một symbolic link thì đối tượng đích sẽ bị ảnh hưởng.

Danh sách các mode: 

# Permission rwx
7 read, write and execute rwx
6 read and write rw-
5 read and execute r-x
4 read only r–
3 write and execute -wx
2 write only -w-
1 execute only –x
0 none

VD: Trường hợp mode = 777 (Kiểu chữ số)

  • Với file => -rwxrwxrwx
  • Với folder => drwxrwxrwx

– Từ bên phải sang ký tự đầu tiên là dấu gạch ngang [] thì là file, chữ [d] thì là folder
– 3 ký tự tiếp theo tương ứng là quyền đọc, ghi, thực thi của Owner (Người tạo file/folder)
– 3 ký tự tiếp theo nữa tương ứng là quyền đọc, ghi, thực thi của Owner Group (Group của người tạo file/folder)
– 3 kỳ tự cuối cùng tương ứng là quyền đọc, ghi, thực thi của EveryOne (Tất cả các user còn lại)

Hướng dẫn sử dụng chmod trên Linux

– Kiểm tra quyền của file/folder

ls -l /duong-dan-file-hoac-folder

Như ảnh trên thì quyền của file RubyMine-2018.1.4.tar.gz là -rw-rw-r– (664)

– Phân quyền cho file/folder

chmod 644 /duong-dan-file-hoac-folder

Kết quả thì quyền trên file RubyMine-2018.1.4.tar.gz đã được thay đổi là -rw-r–r– (644)

– Phân quyền cho folder và các file, thư mục bên trong của nó. (Thêm tham số -R)

chmod -R 644 /duong-dan-folder

– Để folder có thể mở được thì folder cần quyền thực thi, ta có thể thêm quyền thực thì bằng cách cộng mode x

chmod +x /duong-dan-folder

Tương tự ta có thể +r, +w để thêm quyền đọc, ghi.

– Thay đổi quyền của file trong 1 folder

find /opt/lampp/htdocs -type f -exec chmod 644 {} \;

– Thay đổi quyền chỉ folder và các folder con trong nó.

find /opt/lampp/htdocs -type d -exec chmod 755 {} \;

Như vậy, mình đã giới thiệu cho các bạn một số cách dùng cơ bản về lệnh chmod, nếu có ý kiến đóng góp gì thì các bạn hãy comment ở bên dưới.

Nguồn: vinasupport.com

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web