[Python] Fix lỗi “Could not find platform independent libraries”


Nếu bạn gặp phải lỗi sau:

Could not find platform independent libraries <prefix>
Consider setting $PYTHONHOME to <prefix>[:<exec_prefix>]
Fatal Python error: Py_Initialize: Unable to get the locale encoding
ModuleNotFoundError: No module named ‘encodings’

Current thread 0x00007f47a62e3700 (most recent call first):

Process finished with exit code 134 (interrupted by signal 6: SIGABRT)

Nguyên nhân:

Bạn đã tạo một env ảo, sau đó xóa cài đặt python đó thì bạn sẽ gặp lỗi trên.

Cách khắc phục:

Để fix lỗi này đầu tiên xóa thư mục venv ảo của project bằng lệnh rm -r

Sau đó tạo lại môi trường ảo hóa của bạn. Hướng dẫn tạo môi trường ảo hóa của Python ở bài viết này.

Cuối cùng là cài lại các Python Packages trong file requirements.txt của bạn bằng công cụ PIP

pip install -r requirements.txt

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web