Hướng dẫn cài đặt Python 3 và pip 3 trên Ubuntu Linux


Python hiện giờ là 1 trong những ngôn ngữ lập trình phát triển nhất hiện nay. Nó hướng tới các công nghệ mới như AI, Blockchain… Và các lập trình viên Python luôn được các nhà tuyển dụng săn đón. Việc học Python càng ngày, càng được các bạn trẻ quan tâm. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Python 3 và công cụ quản lý Python Module là pip 3 trên Ubuntu Linux. Tiền đề để lập trình Python.

Để cài đặt Python 3 thì hãy sử dụng tài khoản root hoặc tài khoản user có quyền sudo.

Cài đặt Python 3 từ gói package có sẵn trên Ubuntu

Đây là cách cài đặt dễ dàng nhất. Package Python 3 được tích hợp sẵn trong repository của Ubuntu. Để cài đặt Python 3 trên Ubuntu chúng ta sử dụng những command sau:

Đầu tiên fetch package mới nhất về từ Internet

sudo apt-get update

Kiểm tra package của Python

sudo apt-cache search python | grep ^python3

Cài đặt Python 3

sudo apt-get install python3.7

Cấu hình để chuyển đổi giữa các Python Version

Do máy mình đang mặc định là python3.6, nên mình cấu hình để chuyển đổi sang python mặc định khi gọi sang python mới cài đặt là python3.7

sudo update-alternatives --install /usr/bin/python3 python3 /usr/bin/python3.6 1
sudo update-alternatives --install /usr/bin/python3 python3 /usr/local/bin/python3.7 2
sudo update-alternatives --config python3

Giờ kiểm tra version mặc định của Python 3

python3 --version

Cài đặt Python 3 từ PPA

Trường hợp Ubuntu của bạn có version thấp VD như Ubuntu 16.04 nên không có sẵn gói python3.7 thì các bạn có thể cài từ PPA

sudo add-apt-repository ppa:jonathonf/python-3.7
sudo apt-get update
sudo apt-get install python3.7

Cài đặt Python 3 từ source

Một cách khác để bạn có thể cài đặt bất cứ version nào của Python 3 là build từ source, hãy thực hiện bằng các command sau:

Đầu tiên là cài đặt cái gói package cần thiết cho ubuntu để build từ source

sudo apt -y install build-essential make zlib1g-dev libffi-dev

Sau đó tiến hành compile source

cd /usr/src
wget https://www.python.org/ftp/python/3.7.1/Python-3.7.1.tar.xz
tar xvfJ Python-3.7.1.tar.xz
cd Python-3.7.1/
sudo ./configure --enable-optimizations
sudo make
sudo make install

Cài đặt pip 3 trên Ubuntu

Cách 1: Cài đặt pip 3 từ gói package có sẵn của Ubuntu

sudo apt-get install python3-pip

Cách 2: Cài từ source

curl "https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py" -o "get-pip.py"
python3 get-pip.py --user

Kiểm tra pip 3

pip3 --version

Nguồn: vinasupport.com

 

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web