[Python] Lấy đường dẫn Redirect URL sử dụng Requests


Để lấy đường dẫn Redirect URL (Chuyển hướng URL), với Python 3 ta sử dụng thư viện Requests.

Đầu tiên chúng ta import thư viện Requests của Python

import requests

Gọi đên URL mà sẽ chuyển hướng

r = requests.get('http://vinasupport.com')

Sau đó kiểm tra nếu status code trả về thành công với mã 200 thì hiển thị redirect url.

if r.status_code == 200:
    print(r.url)

Code xử lý cuối cùng của chúng ta là: Chuyển hướng tới trang web vinasupport.com từ http sang https

import requests

r = requests.get('http://vinasupport.com')

if r.status_code == 200:
    print(r.url)

Kết quả:

Nguồn: vinasupport.com

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web