[Python 3] Hướng dẫn download file từ 1 URL trên Web


Bạn có thể download file (File ảnh, File text, …) từ 1 đường dẫn trên web sử dụng thư viện urllib của Python 3.

Đoạn source code Python 3 như sau:

import urllib
import os

output_dir = '/tmp'
image_url = 'https://vinasupport.com/assets/img/vinasupport_logo.png'

# Make output directory if not exist
if not os.path.exists(output_dir):
  os.makedirs(output_dir)

# save path
image_save_path = output_dir + '/' + os.path.basename(image_url)

# Download file from url
urllib.request.urlretrieve(image, image_save_path)
print(image_save_path)

Trong ví dụ trên, mình thực hiện download file ảnh có đường dẫn là: https://vinasupport.com/assets/img/vinasupport_logo.png

Và lưu nó xuống dường dẫn trên server /tmp/vinasupport_logo.png

Một cách khác là sử dụng thư viện requests

Đầu tiên cài đặt requests thông qua trình quản lý module / packages của Python 3

pip install requests

Sử dụng requests để download file:

from requests import get # to make GET request

def download(url, file_name):
  # open in binary mode
  with open(file_name, "wb") as file:
    # get request
    response = get(url)
    # write to file
    file.write(response.content)

 

Nguồn: vinasupport.com

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web